ดูได้ที่นี่ http://www.gotoknow.org/file/athikom/present.swf