บันทึกนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกหลาย ๆ คนว่า ใน Gotoknow.org ระยะแรก ๆ นั้น เราจะพบใครคนหนึ่งบ่อย ๆ ทุกวัน วันละหลาย ๆ รอบ คือ อ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ และอ.ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ทั้ง 2 ท่านจะคอยต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามา และคอยเปิดประเด็นการ ลปรร. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดความรู้อย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ผมเองเคยได้รับแรงใจ และได้เรียนรู้ว่ามีผลต่อการเขียนบันทึกถ่ายทอด เอาสิ่งที่ได้ปฏิบัติจนเกิดเป็นความรู้ออกมา จึงได้ชักชวนเครือข่ายที่ชื่นชม และชมชอบ  GotoKnow.org ได้ปฏิบัติบ้าง

     ต่อมาไม่นานก็ได้ทราบว่าทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้พัฒนาระบบ GotoKnow.org ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจาก สคส. ยิ่งทำให้ทึ่ง มาวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง GotoKnow.org อีกขนานใหญ่ เป็น Version 2 (ตามที่ได้ติดตาม และได้รู้มาเรื่อย ๆ) พักหลัง ๆ จะรู้ว่าทั้ง อ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ และอ.ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ต้องทุ่มเทในการพัฒนาเป็นอย่างมาก จนผมเลิกหายสงสัยว่าทำไมเหลือ (เห็น) แต่ อ.ดร.จันทวรรณ แล้ว อ.ดร.ธวัชชัย หายไปไหน จำได้ว่าเคยส่งเมล์ไปถามครั้งหนึ่ง เมื่อคราวติดต่อขอให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการภาคใต้ ที่ผมได้ร่วมทำกับ สวรส.ภาคใต้ มอ. ก็ทราบว่ากำลังพัฒนาระบบฯ เป็น Version 2 อยู่ ซึ่งนับมาถึงเวลานี้ ก็นานหลายเดือนแล้ว

     บันทึกนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อส่งแรงใจไปให้ อ.ดร.จันทวรรณ และ อ.ดร.ธวัชชัย ในฐานะผู้ที่ต้องเหนื่อยในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจ โดยเฉพาะ อ.ดร.ธวัชชัย ที่หายไปเสียนานจากเบื้องหน้าใน GotoKnow.org เกือบจะเสร็จยังครับ (ไม่ได้ทวงนะครับ...ยิ้ม ๆ) อาจารย์จะได้ออกมา ลปรร.กัน ได้เรียนรู้ สนุก และมีอรรถรส เป็นอย่างยิ่งนะครับ เมื่อยามได้อ่านบันทึก หรือ คห.ของอาจารย์ นานแล้วครับที่ไม่ได้เสพ จึงมาทวงถาม พักผ่อนบ้างนะครับ ออกมาทิ้ง คห.เล็ก ๆ ไว้พอได้หอม ๆ พอได้หายคิดถึงครับ