ใครเป็นใครที่บ้านผู้หว่าน (ฉบับจับภาพ)

beeman 吴联乐

   ในการลปรร. "เวทีคุณอำนวย" วันที่ 17-18 เมษายน 2549 ณ ศูนย์อบรมบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม มีใครเป็นใครบ้างติดตามได้ในบันทึกฉบับนี้
         
1. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น
          2. คุณจินตนา ศิริวัฒนโชค (ติ๋มมวล.) ม.วลัยลักษณ์
          3. อ.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ม.รังสิต
          4. คุณจุรีรัตน์ จันทร์ภักดี สนง.จังหวัดชุมพร

 ๑

 ๒

๔ 

   -  
       


          5. คุณชวดี นพรัตน์ (พี่เม่ย) คณะแพทย์ศาสตร์ มอ. 
          6. คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ บ.ปูนซิเมนต์ไทย (เก่งคอย) จำกัด
          7. คุณเที่ยง จารุมณี กองการเจ้าหน้าที่ มอ.
          8. ทพญ.นนทลี วีรชัย กรมอนามัย

 

       
       
       
       


          
          9. คุณเรวัตร ใหญ่แก้ว บ.ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด
       
10. ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ นวก.อิสระ
        11. คุณวราพร แสงสมพร ม.มหิดล
        12. คุณวีระยุทธ สมป่าสัก กรมส่งเสริมการเกษตร
        13. คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล กรมอนามัย
        14. คุณศิริวรรณ หวังดี กรมส่งเสริมการเกษตร
        15. ผศ.สมพงษ์ บุญเลิศ มรภ.เชียงใหม่
        16. อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ ม.นเรศวร
        17. คุณสร้อยทอง เตชะเสน กรมอนามัย

        18. คุณอนุชา หนูนุ่น
        19. คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ ม.นเรศวร
        20. รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        21. คุณอุษา ชูชาติ สภาการศึกษา
        22. คุณกนิษฐา ตรีรัตนาภรณ์ บ.บัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
        23. คุณวิไลลักษณ์ อยู่สำราญ วิทยาลัยสหการ ม.ธรรมศาสตร์
        24. ดร.บุญดี บุญญากิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
        25. คุณอโนชา  หวังเลิศตระกูล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
        26. คุณอุลิชษา  ครุฑะเสน
        27. คุณพรพิมล  ยุตติโกมิตร์
        28. คุณสวัสดิ์ พุ้มพวง ศูนย์ข้อมูลความรู้ภาคประชาชน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24551, เขียน: 19 Apr 2006 @ 23:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)