ดูได้ที่นี่  http://www.gotoknow.org/file/athikom/present.swf