สำหรับผู้ที่เรียน MBA ปีแรก จะต้องเรียนวิชาการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) เอกสารชุดนี้เป็นการสรุปคำบรรยายของ อาจารย์ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ ตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงสุดท้าย พร้อมแนะแนวการทำข้อสอบทั้ง Mid-Term และสอบ Final รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้เครื่องคำนวณ Financial Calculator CASIO รุ่น FC-100 ด้วยครับ

สรุปคำบรรยายชุดนี้ ตอนแรกผมเขียนเพื่อเป็นเอกสารที่ใช้ติวเพื่อนๆ ที่เรียน MBA ในรุ่นเดียวกันกับผมที่ธรรมศาสตร์ แต่ก็มีรุ่นน้องๆ มาขอเอาไปอ่านด้วย ซึ่งก็ทำให้สามารถทุ่นเวลาอ่านหนังสือสอบได้มากทีเดียว ทราบในภายหลังว่า เอกสารชุดนี้ถูกนำไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาปริญญาโทสถาบันอื่นๆ อีกหลายแห่ง

ผมจะดีใจมากถ้าเอกสารชุดนี้ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆ นักศึกษาบ้างไม่มากก็น้อยครับ

[คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร]

1. ชั่วโมงแรก (Introduction)
2. Free Cash Flow
3. Time Value of Money
4. Bond Valuation & Stock Valuation Growth Opportunities
5. Some Alternative Investment Rules
6. Capital Budgeting
7. สรุปทบทวนและแนะแนวข้อสอบ Mid Term
8. Capital Structure Theory
9. Dividend Policy
10. M&A - Merger and Acquisition
11. CAPM - Capital Asset Pricing Model
12. สรุปทบทวนและแนะแนวข้อสอบ Final
13. ตารางการเงิน
14. แนะนำวิธีการใช้เครื่องคิดเลข CASIO FC-100 

[คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร]

สวัสดีครับ