ร.พ.ท้ายเหมืองได้ผ่านการประเมิน HA ขั้น 1 เมื่อปี 2547 หลังจากนั้นได้สมัครเข้าโครงการผสมผสาน HA/HPH ได้ผ่านการประเมิน HPH ขั้นต้นจากกรมอนามัย เมื่อต้นปี 2549 ได้มีการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ  เช่น ทำกิจกรรม OD  กิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงงานสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  การทำงานในลักษณะทีมสหวิชาชีพ  การจัดการเรื่องความเสี่ยง  การทบทวน 12  กิจกรรมคุณภาพ  ขณะนี้กำลังเตรียมตัวประเมิน HA ขั้น 2  ควรจะเตรียมตัวอย่างไร