เราๆ ท่านๆ อาจจะสงสัยว่า เข็มขัดนิรภัยกับถุงลมนิรภัยช่วยได้เท่าไหร่ จดหมายข่าวอีเล็คโทรนิคส์ โรงพยาบาลโฮลีครอสมีเฉลยมาฝากครับ...

อาจารย์ นพ.จัสทิน เอส. คัมมินส์ รายงานผลการศึกษาสถิติคนไข้อุบัติเหตุมากกว่า 184,000 คนในปี 2541-2547 พบว่า

คนไข้อุบัติเหตุอเมริกัน 47 % ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างเดียว 3.78 % ใช้ถุงลมนิรภัยอย่างเดียว เกือบ 9 % ใช้ทั้งเข็มขัดและถุงลมนิรภัย และมากกว่า 40 % เล็กน้อยไม่ได้ใช้ทั้งเข็มขัดและถุงลมนิรภัย

ผลการศึกษาปรากฏสมรรถภาพของการลดอัตราตายดังต่อไปนี้...

  • คนที่ใช้ทั้งเข็มขัด-ถุงลมนิรภัยลดอัตราตายได้ 63 %
  • คนที่ใช้ถุงลมนิรภัยอย่างเดียว ลดอัตราตายได้ 32 %
  • คนที่ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างเดียว ลดอัตราตายได้มากกว่าครึ่ง

ขอเชิญชวนทุกท่านสวมเข็มขัดนิรภัย และไม่เมาทุกครั้งนะครับ... จะได้มีโอกาสทำความดีได้นานๆ

แหล่งข้อมูล:                                                                                

เชิญดาวน์โหลดแฟ้ม PDF ที่นี่...                                                 

  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙.
  • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you