ลองทำภาพวิวใหม่อีกครั้ง  เพราะเห็นวิวแล้วไปกับรถไม่ได้ ชมภาพ ได้ค่ะ