• ทำ Mind map ต่อจากเดิม

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

  • Mind map ยิ่งมีความยาว หรือมีข้อมูลมากเท่าไร ยิ่งไม่ควรทำการตกแต่ง เพราะจะทำให้สับสน
  • Mind map ที่มีความยาวมาก ๆ ควรเน้นสี เฉพาะช่วงสำคัญ ๆ ของ Mind map
  • Mind map ที่มีข้อมูลน้อย อาจมีการตกแต่งบ้าง ตามสมควร
  • ในการทำงานวิจัย ควรมีการทำ Mind map เพื่อแสดงโครงสร้างข้อมูลของงานวิจัยที่เราทำทั้งหมด โดยสามารถวาดเป็นแผนผัง จะทำให้สามารถคุยงานกันได้ง่าย เห็นภาพมากขึ้น สื่อสารกันได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น (เนื่องจากมีภาพให้ดูอยู่แล้ว ไม่ต้องนึกภาพเอง)