ในวันนี้ได้ทำ Mind map ตามที่ได้รับมอบหมายต่อจากเดิม

สิ่งที่ได้จากการทำ mind map งานวิจัย(เพิ่มเติม)มีดังนี้

1.ในการทำ mind map ที่ยาวมากๆนั้น ควรจะทำทีละส่วน หรือทีละหัวข้อ เพื่อลดความสับสนในการทำ และจะได้ทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นครบถ้วน ตรงตามที่คิดไว้ ไม่ตกหล่น

2.หากต้องการเน้นส่วนสำคัญนั้น ก็อาจใช้สีในการเน้น เพื่อทำให้สะดุดตาในส่วนหัวข้อนั้นๆ

3.หาก mind mapที่ทำนั้นยาวมากๆ ก็ไม่ควรจะตกแต่งมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดความสับสน ตาลาย แต่หากเป็นในลักษณะที่ไม่ยาวมากก็อาจทำการตกแต่งเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับชิ้นงานได้