วันนี้เป็นวันแรกของการทำงาน หลังจากวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา งานที่ทำในวันนี้ก็คือ พัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริการวิชาการต่อ โดยการเพิ่มพวก FAQ และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนที่ยังขาดอยู่ อุปสรรคและปัญหาในการทำงานวันนี้ก็คือ ไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการมาใช้ในการพัฒนา ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร และพี่เขาไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาทำให้ยังไม่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มงาน

ถ้าวันนี้ทำดีก็ดีอยู่

แต่พรุ่งนี้ลู่ทางดีต้องดีกว่า

ทำดีขึ้นเรื่อยไปเสมอมา

สร้างคุณค่าดีที่สุดตลอดกาล