Story Telling by Pictures

 อาจารย์ชายขอบ และ อาจารย์ BeeMan กำลัง เปรียบเทียบความหล่อ ก่อนหายหน้าหายตาไปพักผ่อน

อาจารย์ ชายขอบ กำลังถ่ายรูปใคร ครับ?

ท่านธวัช ถามทีมงาน จะไปไหนดี

ประเด็นที่ คุณบอย (ใส่เสื้อสามารถ) กำลัง นึกคำตอบสุดท้าย "การบูรณาการของ การจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช "กูรู KM" มาร่วมรับประทานอาหารเช้า และ เริ่ม "ลปรร" กับ ท่านBeeMan กับ พี่เม่ย

JJ