ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (1)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (1)
     หลักเกณฑ์กำหนดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เรื่องค่าเช่าที่พักในประเทศ 
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือตำแหน่งเทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา  หรือข้าราชการทหาร  ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา ค่าเช่าที่พัก     ในประเทศ เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท

ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้)  17  เมษายน  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24164, เขียน: 17 Apr 2006 @ 11:42 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 10:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)