การบริการ

Rattanapetch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ที่เป็นเลิศ

          สวัสดีปีใหม่ไทยและสุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลัง ชุมชนบล็อคทุกท่าน หยุดพักเสียหลายวันเริ่มต้นด้วย เลข 17 เดือน 4 ปี 49 เลขมงคลแห่งชีวิต ขอเริ่มต้นความเป็นชีวิตใหม่ที่จะจำกัดตัวเองและกำจัดสิ่ง Nonsense จากตัวตน มองหาสาระที่แท้จริงแห่งสรรพสิ่ง ขอความเข้มแข็งแห่งวิญญาณที่เคยมีมา และขอให้จิตใจที่เบิกบานในความทุกข็ที่มีอยู่จงดลบันดาลให้ทุกสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้จงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ ในการให้บริการ

วันนี้ต้องทำแผนการทำงานมวลชนสัมพันธ์ให้เสร็จเพราะอนาคตอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อให้อยู่ในที่ควรหรือไม่ควรก็ไม่ทราบ "จงจรเที่ยว เทียวบทไป ตรงพลไป ไสลดำเนิน..." ช่างเถอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด แต่จะให้คาดหวังอะไรที่จะเกิดคงไม่แล้ว ....เพราะเท่าที่ผ่านมา 7 ปี ก็ช่าง...เหลือเกิน...แต่เราก็จะรอจนถึงวันนั้น ซึ่งเราก็คิดเสมอว่า "ผลงานนักวิทยาศาสตร์หลายท่านกว่าจะนำมาประกาศให้โลกรู้ถึงความยิ่งใหญ่ก็ต่อเมือสิ้นชีวิตแล้ว..." เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้แล ...อามิตตะพุทธ...อาเมน...

                            Happy and Good Luck   Thai New Year...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Diamond Rattanapetchความเห็น (0)