ข้อคิดคำคมประจำการประชุมครั้งนี้ถ้ามัวแต่เอาเวลาไปมองว่าคนอื่นว่างงาน จนทำให้ตัวเองไม่มีเวลาทำงานเพราะจ้องแต่จะจับผิดคนอื่น จนทำให้ตนเองเสียเวลาในการทำงานไปพร้อมทั้งเสียโอกาสในการทบทวนความผิดพลาดของตนเอง รวมทั้งเสียโอกาสในการชื่นชมความสำเร็จของตนเองและของผู้อื่น