อัจฉรา
นางสาว อัจฉรา มิว สุทธิสุนทรินทร์

ความพยายามในการได้มาเลข ๑๓ หลัก-น.ส.แสงหลู่ วิทัศ


น.ส.แสงหลู่ วิทัศจึงกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรของรัฐไทย และทะเบียนราษฎรจากรัฐใด ๆ เลย เรียกว่าเป็น “คนไร้รัฐ”

กรณีศึกษาที่ ๑   น.ส.แสงหลู่  วิทัศ  : บุคคลไม่มีเลข ๑๓ หลัก  และ ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร

---------------------------------------

ข้อเท็จจริงของน.ส.แสงหลู่  วิทัศ 

---------------------------------------

          น.ส.แสงหลู่  วิทัศ  ชาติพันธุ์ไทลื้อ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.  ๒๕๓๕  อ้างว่าเกิดที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยอยู่กับป้าที่อำเภอเวียงแหง ต่อมาป้าได้พามาให้พักอาศัยอยู่ที่บ้านนิมิตใหม่ ปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านนิมิตใหม่ โดยไม่สามารถติดต่อกับป้าได้ เป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร ต่อมาได้รับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89) โดยโรงเรียนห้วยน้ำเย็น เมื่อกลางปี ๒๕๕๑  

บิดาชื่อ   นายเมี้ย  วิทัศ  ชาติพันธุ์  ไทยลื้อ   ไม่ปรากฏหลักฐานข้อมูลใดๆ

มารดาชื่อ นางดำ   วิทัศ  ชาติพันธุ์  ไทยลื้อ   ไม่ปรากฏหลักฐานข้อมูลใดๆ          

น.ส.แสงหลู่  วิทัศ  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย เชียงใหม่   

---------------------------------------

ทำไมน.ส.แสงหลู่ วิทัศต้องอยู่ห้องเรียนคนไม่มีเลข ๑๓ หลัก

---------------------------------------

          บิดา และมารดาไม่มีเอกสารราชการใด ๆ และเมื่อน.ส.แสงหลู่เกิดมา บิดา มารดาก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิดแต่อย่างใดด้วยเหตุที่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร และ การเดินทางจากบ้านไปอำเภอก็ลำบาก จนกระทั่งโตขึ้นก็ยังไม่ได้รับการสำรวจมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

            น.ส.แสงหลู่ วิทัศจึงกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรของรัฐไทย และทะเบียนราษฎรจากรัฐใด ๆ เลย เรียกว่าเป็น คนไร้รัฐ ที่ไม่มีรัฐใดยอมรับเป็นเจ้าของตัวบุคคล  และ ในภาษาราชการของกรมการปกครองไทย  เรียกว่า บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน  ซึ่งนั่นทำให้น.ส.แสงหลู่ วิทัศ ไม่มีเลขประจำตัวทางทะเบียนราษฎรของประเทศไทย ที่มีตัวเลขประจำตัวจำนวน  ๑๓ หลัก 

---------------------------------------

สรุปความคืบหน้าของนางสาวแสงหลู่ วิทัศ

---------------------------------------

·       วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ (ห้องเรียนครั้งที่ ๑)

บันทึก :....ทำความรู้จักกันแนะนำตัวเอง และครูบอกถึงความหมายของห้องเรียน คือ

ห้อง ๑ คือห้องบุคคลที่ไม่มีเลข ๑๓ หลัก และต้องทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งการแก้ไขปัญหา

-        ให้ทุกคนรู้จักตัวเองโดยเขียนประวัติส่วนตัว (ตัวฉันเป็นใคร ส่งในห้องเรียน) และใส่ที่อยู่พร้อมเบอร์ติดต่อในใบงานด้วย

-        ให้ทุกคนหาพยานและหลักฐานความสำคัญของสัญชาติไทย

ครูให้การบ้าน.. ๑.  เขียนประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด

          ๒.  หาพยานบุคคลอย่างน้อย ๓-๕ คน พร้อมหลักฐาน

        .  หาหลักฐานและเอกสารของตนเอง (บิดา มารดา ให้ได้มากที่สุด)

·        วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑

บันทึก :...แสงหลู่ได้ดำเนินการแจ้งให้คุณครูสมพรทราบ และทางคุณครูได้ไปตามเรื่องที่อำเภอแม่อายจนได้รับเลข ๑๓ หลัก 

·       วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ (ห้องเรียนครั้งที่ ๒)

บันทึก :...ทบทวนความรู้เดิม เลข ๑๓ หลัก คือเลขประจำตัวราษฎรที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย

o  สาเหตุของการไม่มีเลข ๑๓ หลัก คือไม่ได้แจ้งเกิด

o  สอนให้เขียนจดหมายติดตามเลข ๑๓ หลัก ถึงหน่วยงานราชการ ได้แก่ นายอำเภอ , ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , อธิบดีกรมการปกครอง , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายกรัฐมนตรี

o  กรณีแสงหลู่ได้รับเลข ๑๓ หลักแล้ว แต่เจ้าตัวไม่ทราบต้องตามจากคุณครูอีกที

การบ้าน

o  ติดต่อพยานบุคคลเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติม

o  สอบถามประวัติส่วนตัวจาก อ.เดวิด ให้ได้ข้อมูลมากที่สุด

(การบ้านวันที่ ๑๖ พ.ย. ทำเรียบร้อย)

·        วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

บันทึก :....คนทำงานแถว ๒ ครูดำและครูเอี้ยงไปหาที่ศูนย์นิมิตใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้า

-        แสงหลู่เขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 ฉบับ

-        ครูดำจะขอเข้าพบอาจารย์เดวิท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่อาจารย์ไม่อยู่ จึงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม 

-        แสงหลู่บอกว่า วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม ครูจะพาไปถ่ายรูปที่อำเภอ ครูดำจึงบอกว่าหลังถ่ายรูปเสร็จให้ถ่ายเอกสารหลักฐานที่ได้นำมาให้ครูที่คลินิก 

·       วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

ได้ไปถ่ายบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรแข็งหน้าสีขาวหลังสีชมพู) ที่อำเภอแม่อาย 

·       วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒

บันทึก :พ่อมาเยี่ยมที่ศูนย์นิมิตใหม่ ได้ขอเบอร์โทรศัพท์พ่อเอาไว้ 

·       วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ (ห้องเรียนครั้งที่ ๓)

บันทึก :ส่งการบ้าน (จดหมาย)

-        สรุปความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต

-        น.ส.แสงหลู่ถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนมาให้ เลขประจำตัว คือ ๐-๕๐๑๐-๘๙๐๒๕-๗๓-๐

การบ้าน

-        พยายามถามประวัติเกี่ยวกับตัวเองและพ่อกับพ่อให้ได้มากที่สุด

---------------------------------------

จุดเด่นของน.ส.แสงหลู่ วิทัศ

---------------------------------------

            จะเห็นได้ว่ากรณีของน.ส.แสงหลู่ วิทัศ มีความกะตือรือร้นอย่างมาก เห็นได้จาก หลังจากเสร็จห้องเรียนครั้งที่ ๑ วันรุ่งขึ้น น.ส.แสงหลู่ได้มีการดำเนินการเอาความรู้ที่ได้รับบอกกับคุณครูเพื่อให้ตามเลข ๑๓ หลักต่อมา จนกระทั่งได้มีการถ่ายบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในที่สุด ซึ่งน.ส.แสงหลู่ วิทัศได้รับการสำรวจตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๑ แล้วก็ยังไม่คืบหน้า คงเป็นเพราะไม่ทราบถึงกระบวนการต่อไป

          ส่วนพยานเอกสารหรือพยานบุคคลของน.ส.แสงหลู่ วิทัศ ก็มีความสนใจมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนคงไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร ไม่เคยถามกับผู้ดูแลศูนย์นิมิตใหม่ว่าตัวเองมีความเป็นมาอย่างไร แต่ปัจจุบันให้ความสนใจกับเอกสารประจำตัวมากขึ้น แต่ก็คงต้องติดต่อกับพ่อที่จะมาหาที่ศูนย์นิมิตใหม่ซึ่งไม่บ่อยครั้งนัก

 

---------------------------------

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 239825เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2009 12:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:15 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
  • ถอดบทเรียนละเอียดดีมากครับ
  • งงงงว่าความคิดเห็นหายไป
  • มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ
  • อาจารย์แหวว
  • ท่านสบายดีไหมครับ

ขอบคุณค่ะ

ช่วงหลัง ๆ ห่างหายโกทูโนไปนานค่ะ จะพยายามเข้ามาบ่อย ๆ ค่ะ

  1. เสนอให้ตั้งชื่อบทความใหม่
  2. เสนอให้ลองพิจารณาว่า เรื่องของแสงหลู่ให้บทเรียนอย่างไร ? แก่ใครบ้าง ?
  3. ความเด่นของแสงหลู่ได้อธิบายแล้ว
  4. แล้วความเด่นของเรื่องราวของแสงหลู่ล่ะ
  5. เรื่องของแสงหลู่ชี้ว่า งานของเราเพื่อแสงหลู่เริ่มที่แม่อาย แต่คงต้องไปพูดคุยกับอำเภอเวียงแหงด้วยนะคะ ภาพของงานห้องเรียนแม่อายปรากฏตัวชัดเจน แต่ไม่ทราบว่า คนทำงานแม่อายเห็นความสวยสดงดงามขององค์ความรู้แม่อายไหมนะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี