วันที่ 4 เมษายน 32549 ผมและพี่เล็ก มณีวัชราภรณ์ พยาบาลประจำ PCU ในโรงพยาบาล ได้ไปเยี่ยม ชมรมเบาหวานของ ต.ฝั่งแดง ที่กำหนดไว้ว่าอย่างน้อยปีละครั้ง ที่เราจะไปเยี่ยมชมรม ผลการเยี่ยม พบว่า ตอนนี้มีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง 18 คน  มีประธาน คือนายกีสา  กองเมือง มรกิจกรรมเจาะนำตาลในเลือดทุกเดือน และใช้สถานที่ของสถานีอนามัย  ตอนนี้รวมตัวกันรำกระบอง โดยทำตาม VCD ที่เปิดแล้วทำตาม  รวมทั้งมีการจัดเก็บเงินสมาชิก  เอาไว้ซื้อหนังสือ  หรือ VCD ที่เป็นประโยชน์ไว้ดูด้วยกันตอนรวมกลุ่ม

ข้อเสนอแนะของชมรม  ต่อโรงพยาบาล

1.อยากได้เครื่องชั่งนำหนัก

2.มีเครื่องเจาะนำตาลเครื่องเดียว  อยากให้มีทุกหมู่บ้าน

3.น่าจะมีการพบปะ  สังสรรค์ ประจำปี  ของสมาชิกชมรม ทั้งอำเภอ  เหมือนที่ตอนเปิดตัวครั้งแรก

4.น่าจะมีการประกวด  ความภูมิใจ ของแต่ละชมรม ปีละครั้ง

ข้อเสนอแนะที่ทีมเยี่ยมของโรงพยาบาลให้ทางชมรม

 1.ประมาณเดือน พ.ค. จะเริ่มมีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยนัดมาเจาะเลือดที่สอ.แล้วส่งเลือดไปที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจและรายงานผล ตอนที่นัดไปพบแพทย์

2.ทุกครั้งที่ประชุมกัน ให่เลขา หรือตัวแทนบันทึกสิ่งทีได้จากการประชุม โดยเน้นความรู้ได้จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.ลองออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่กันบ้าง เช่น บ้านสมาชิกชมรมคนใดคนหนึ่ง  ตามตลาด  หรือที่ชุมนุมกันมากๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจให้คนอื่นในชุมชน  เห็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพของชมรม

4.กระตุ้นความรู้จากประสบการณ์ของแต่ละคนว่ามีค่าเสมอ  เพราะหมอก็รู้ไม่หมดในบางประเด็น ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรตอนพูดคุย  ให้จดถามเจ้าหน้าที่ภายหลัง

5.ถ้าได้ถ่ายรูปเวลาทำกิจกรรมไว้ ให้เก็บไว้นำเสนอตอนสิ้นปี

6.การตั้งชื่อชมรม ให้สมาชิกเรียกใหม่ น่ารักๆ  ดีกว่าเรียก ชมรมผู้ป่วยเบาหวาน

7.สมุดประจำตัวเบาหวานของสมาชิก  พยายามใช้ประโยชน์ จากการบันทึก กิจกรรมที่ชมรมทำด้วย 

ภก.เอนก  ทนงหาญ   ผู้เล่าเรื่อง