ฉันมองเห็นแววตาที่มุ่งมั่น          

ฉันเห็นฝันอันพร่างพราวสกาวแสง

ฉันเห็นมือสองข้างเปี่ยมเรี่ยวแรง         

ฉันเห็นแสงประกายงามความคิดเธอ

ด้วยมุ่งหวังสังคมที่ดีกว่า                        

ด้วยมุ่งหาโลกเท่าเทียมเสมอ

ด้วยมุ่งสู่วันแห่งชัยในใจเธอ                 

มุ่งเสนอทางทองของประชา

แด่เธอด้วยรักและมุ่งหวัง                       

หากเธอยังไม่ลืมฝันวันข้างหน้า

หากเธอยังมุ่งมั่นยังศรัทธา                    

ทางข้างหน้าเราจะก้าวไปพร้อมกัน

หวังจะเห็นวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า                  

หวังเห็นโลกข้างหน้าเหมือนดั่งฝัน

หวังเห็นทางประชาก้าวร่วมกัน            

หวังสักวันประชาชนจะมีชัย

ด้วยเธอนั้นคือพลังของวันนี้                 

ด้วยเธอคือชีวีของวันใหม่

ด้วยเธอคือผู้กล้าท้าโพยภัย                    

ด้วยเธอคือฝนใหม่ของแผ่นดิน

หากวันนี้เหนื่อยนักจงพักก่อน             

หลับตานอนผ่อนกายให้หายสิ้น

หากเหนื่อยใจจงวางใจบนผืนดิน         

ฟังแผ่นหินกล่อมขวัญชีวันเธอ

แสงแรกของวันอันพราวพร่าง               

คือแสงส่องนำทางเธอเสมอ

อุปสรรคขวากหนามที่พบเจอ                

นึกเสมอใกล้เวลาประกาศชัย

เดินเถิดเธอเดินก้าวไปข้างหน้า             

ท้าเถิดท้าอาธรรม์อย่าหวั่นไหว

ชูมือทั้งสองข้างปูทางไท                        

เธอผู้สร้างฝันยิ่งใหญ่ให้แผ่นดิน