อ่านหนังสือทางรอดของประเทศไทย ของ  อาจารย์พุทธทาส  ครูปัจจุบันมีเพียงนิยามว่า "กรรมกรรับจ้างสอนหนังสือ" จริงไหมหนอประเทศไทย

เป็นห่วงนักเรียน นักศึกษายังหาที่เรียนไม่เรียบร้อยเพราะปัญหาการบริหารจัดการของผู้ใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ดีใจบ้างนะที่ยังคำขอโทษของผู้รับผิดชอบในงานที่ผิดพลาด อยากให้ประเทศมีรอยยิ้มและการขออภัย รากแก้วของเราจะได้สมบูรณ์บ้าง