การดูแลสุขภาพตามแนวจิตวิถี ครั้งที่ ๒

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มุมมองในเชิงบวก การใช้พลังความคิด การมองโลกในแง่ดีและปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

     เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาได้เข้าอบรมเรื่อง คุณค่าของการดูแลสุขถาพตามแนวจิตวิถี (Values in Health Care) ครั้งที่ ๒ ที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มมส. โดยการสนับสนุนของ สสส. เป็นการอบรมต่อเนื่องจากครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนธันวาคม ในการจัดครั้งนี้ผู้จัดเลือกใช้ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดการอบรม ซึ่งมีห้องประชุมที่เป็นเรือนไทยอีสาน และมีบรรยากาศที่ดีมากจนทั้งวิทยากรหรือกระบวนกรและผู้เข้าอบรมมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะออกมาทำกิจกรรมนอกห้องประชุม โดยใช้บริเวณชานบ้านเรือนไทยจะดีกว่า เพราะได้รับอากาศที่สดชื่นข้างนอก  รวมทั้งทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรมเป็นกันเองมากขึ้นอีกด้วย

     การอบรมครั้งนี้เป็น Module 3 & 4 จากจำนวน 7 Module โดย Module 3 เป็นเรื่องของ มุมมองในเชิงบวก การใช้พลังความคิด การมองโลกในแง่ดีและปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ส่วน Module 4 เป็นเรื่อง จิตวิญญาณในการดูแลสุขภาพ การดูแลจิตวิญญาณในทางปฏิบัติ การสำรวจจิตวิญญาณและการเยียวยารักษา และการดูแลด้านจิตวิญญาณในการทำงาน โดยมีกระบวนกรคู่ประกอบด้วย ทพญ. อารยา พรายแย้ม (อ.แย้ม) และ อ.ศุภลักษณ์ ทัดศรี (อ.ป้อม) ที่เป็นกระบวนกรหลักมาตั้งแต่การอบรมครั้งที่ ๑ ให้เกียรติมาช่วยอีกครั้ง

     การอบรมก็จะเริ่มต้นด้วยการ สร้างความรู้จักกัน ช่วยกันคิดข้อตกลงเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมหลักของ Module  ซึ่งจะเป็นในลักษณะของ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ( Action Learning ) และการแลกเปลี่ยน ( Share and Learn ) ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและกระบวนกร

     ในครั้งนี้ผมเสียดายที่ไม่สามารถอยู่ได้จนจบ เพราะต้องเดินทางไปบ้านเกิดเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน แต่ก็ได้รับสิ่งดี ๆ หลาย ๆ อย่างจากทั้งกระบวนกรและผู้เข้าอบรม หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับทราบและเรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ได้ตลอดต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมการอบรมที่น่าไปเข้าร่วมค่ะ สถานที่สวยมากเลยค่ะทำให้เกิดบรรยากาศสร้างการเรียนรู้ค่ะ