ตำนานไก่ชนพระนเรศวร


ใครรู้จัก .....ไก่ชน พระนเรศวร บ้าง....

 

 

 

ตำนานไก่ชนพระนเรศวร

 

ไก่ชนพระนเรศวร หรือไก่เจ้าเลี้ยง

เป็นไก่อู พันธุ์เหลืองหางขาวเป็นที่รู้จักเรียกขานกันว่า   

”ไก่เหลืองหางขาว”

 จัดเป็นยอดไก่ มีลักษณะสีสร้อยเหลือง แข้งขาวอมเหลือง

ปากขาวอมเหลืองหาง  สีขาวยาวเหมือนฟ่อนข้าว ยืนผงาด

อกเชิดท้ายลาด หน้าแหลมยาวเหมือนหน้านกยูง ปีกใหญ่ยาวมีขนแซมทั้งสองข้าง อกใหญ่ ตัวยาว หางรัดชิด แข้งเล็ก

นิ้วยาวเรียว เดือยงอน เวลาขันเสียงใหญ่และยาว

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;">  ได้ทรงโปรดปรานการตีไก่มาแต่เยาว์วัย ทรงใฝ่หาความรู้ และเสาะหาไก่มาเลี้ยงไว้ ครั้นเสด็จไปประทับที่พม่า ก็ทรงนำไก่ชนไปด้วย เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2110 สมเด็จพระนเรศวร ทรงชนไก่กับพระมหาอุปราชา (มังกะยอชวา) ผลปรากฏว่าไก่ชนของพระมหาธรรมราชากลับเป็นฝ่ายแพ้ไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวร ทำให้พระมหาอุปราชาทรงพิโรธมาก เกิดโมหะตรัสเสียดสีเหยียดหยามสมเด็จพระนเรศวร ว่า  “ไก่เชลยตัวนี้เก่งจริงนะ” </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> สมเด็จพระนเรศวรจึงตรัสโต้ตอบเป็นเชิงท้าอยู่ในทีว่า </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> ไก่ตัวนี้อย่าว่าแต่ตีพนันชนเอาเดิมพันเลย ถึงชนเอาบ้านเอาเมืองกันเมื่อไรก็ได้” </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">เชื่อกันว่าไก่ที่พระนเรศวรทรงนำไปชนกับพม่านั้น</h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> นำไปจาก “บ้านกร่าง” เดิมเรียกว่า “บ้านหัวเท” ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพิษณุโลกไปทางตะวันตก </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> ประมาณ 9 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษไทยโบราณ </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> ผู้คนในหมู่บ้านยังคงสืบทอดขนบธรรมเนียมมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ต่ำกว่า 200 ปีมาแล้ว</h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;">เมื่อมีงานเทศกาลก็จะนัดชนไก่กันเป็นประจำ บ้านกร่างเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงไก่ชนมากอีกแห่งหนึ่ง</h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> เป็นไก่เก่ง ชนชนะเสมอ มีชื่อเสียงมาก และเป็นที่ต้องการของคนต่างถิ่น ไก่ที่ชาวบ้านบ้านกร่างเลี้ยงนั้น เป็นไก่อู ตัวใหญ่ สีเหลืองหางขาว ชาวบ้านพูดจนติดปากว่า   ไก่เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง” </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> ลักษณะทั่วไปของไก่ชนพระนเรศวร </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> </h3> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> <<< ไก่เหลืองหางขาวที่มีลักษณะตรงตามตำรา>>></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> เป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือ</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> พันธุ์เหลืองหางขาว ตามตำรากล่าวว่า</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> ไก่เหลืองหางขาว    ไก่เจ้าเลี้ยง ในทุกพื้นที่ที่มีการเล่นไก่ชน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> ไก่เหลืองหางขาวมักจะเป็นตัวเอกทุกๆ สังเวียนอยู่เสมอ</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> หรือแทบจะเรียกได้ว่าไก่พันธุ์นี้อยู่ในความครอบครองของนักเลงไก่อยู่เสมอ</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> ไก่เหลืองหางขาวจัดว่าเป็นไก่ที่มีสกุลและมีลักษณะเด่นมาก</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> จากประวัติฝีมือความสามารถ
</p> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> หน้าหงอนบาง กลางหงอนสูง สร้อยระย้า หน้านกยูง อกชัน หวั้นชิด หงอนบิด ปากร่อง พัดเจ็ด </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;">  ปีกสิบเอ็ด เกล็ดยี่สิบสอง   ถือเป็นไก่ชั้นเยี่ยม </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> อกชัน  คือ ยืนยืดอกหรือเชิดอก อันจะทำให้ด้านท้ายของตัวลาดลงต่ำ แสดงถึงความเป็นไก่อันธพาล </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> หวั้นชิด คือ ข่วงหางอยู่ชิดหรือติดกับบั้นท้ายตรงบริเวณเชิงกราน ทำให้ช่องว่างระหว่างบั้นท้ายกับเชิงกรานแคบแสดงถึงความอึดอดทน </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;">  หงอนบิด คือ หงอนไม่ตรงบิดเอียงไปด้านข้างเล็กน้อยแต่ไม่ไช่พับเอียงมากเกินไปเพราะจะเป็นลักษณะที่ไม่ดี แต่จะเชื่อกันว่าหงอนที่เอียงบิดไปทางขวาเป็นไก่ที่มีฝีมือตามตำราแต่หากเอียงทางซ้ายจะไม่นิยม </h3> <h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> พัดเจ็ด คือ ที่บริเวณจะพบขนที่เรียกว่าขนพัดข้างละ 7 เส้น </h3> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;"> ปีกสิบเอ็ด คือ ขนปีกท่อนนอกมีข้างละ 11 เส้น ช่วยในการบินได้ดี</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 150.75pt; mso-line-height-alt: 11.25pt;">  เกล็ดยี่สิบสอง คือ เกล็ดที่นิ้วกลางนับรวมกันได้ 22 เกล็ด จัดเป็นไก่มีสกุลตีเจ็บตีหนัก รุนแรง…</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p> <h3 class="MsoNormal" style="text-align: center;">                ผมชอบไก่ชน…มากครับ   </h3> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;">           มีใครชอบไก่ชน…เหมือนผมบ้างไหม????</p>

  แหล่งข้อมูลอ้างอิง      http://library.psru.ac.th

 

ผู้นำเสนอข้อมูล     ด.ช.สิริกาญจน์     แพงศรี   ชั้นป . 6

 


หมายเลขบันทึก: 238586เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2009 15:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (15)

สวัสดีครับ..นครศรีธรรมราช เลี้ยงไก่ชนกันเยอะ... วันไหน มีการชนไก่ รถจอดข้างถนนเต็มไปหมด...

 • สวัสดีค่ะ  วันนี้คุณครู
 • ให้เด็กนักเรียนศึกษาข้อมูลที่ตนเองชื่นชอบ
 • เพื่อนำเสนอ  ในบันทึก  คบเด็กสร้างบ้านนี้
 • วันนี้เรามาเรียนรู้ตำนานไก่ชนพระนเรศวรกันนะคะ
 • ขอให้เป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ด้วยค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

ขอให้ตั้งใจเรียนมาก ๆ นะครับ

ชอบไก่...แต่ต้องระวัง...ไข้หวัดนกล่ะ

อย่าลืมฉีดวัคซีนด้วย

ไก่ชน...ช่วยเหลือบ้านเมืองในอดีตได้ด้วยนะเนี่ย

     สวัสดีค่ะ... น้อง   P   °o.O ปลายฟ้า O.o°

              ดีใจกับคุณครูปลายฟ้าจังจ้ะ  ลูกศิษย์มีแนวคิด

ที่หลากหลาย

              ฝากชื่นชม ด.ช.สิริกาญจน์  แพงศรี ที่เป็นเด็กไทยที่มีความชื่นชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์ 

             ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูและเด็ก ๆ เสมอนะคะ

P -ขอบคุณ  พี่ สาวสวยมวยไทย   พี่สาวคนเก่ง..

 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ
 • เด็ก ๆที่นี่ มีหลากอารมณ์  หลากความคิดค่ะ
 • แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน...
 • คือ  ...ดื้อจริง ๆ  ค่ะ
 • แต่เห็นพวกเขาตั้งใจ  สร้างผลงาน...
 • ครูก็ปลื้ม เหมือนกันค่ะ

 

 • ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่กลัวไข้หวัดนกหรือ
 • ทำแล้วก็ฉีดวัคซีดนะ
 • อิ..อิ..อิ..
 • พีระยุทธ (คนต้นทาง)

ก็ไม่รู้ว่าชอบไก่ชนเหมือนใคร สงสัยต้องถามปู่ซะแล้ว ยังไงก็ต้องชอบเรียนมากๆนะ

จากพ่อ จากโดฮา

สวัสดีค่ะ  พี่รุ่ง (ผู้ปกครองเด็กชายสิริกาญจน์)

ขอบคุณกำลังใจเด็ก ๆ ในการทำงานค่ะ

และฝากให้สอนให้เด็ก ๆ ตั้งใจเรียนมาก ๆ ค่ะ

อย่าติดเกมส์คอมพิวเตอร์มากนักนะคะ....

ห่วงใยค่ะ

ไก่ชนพระนเรศวรมีเยอะมากๆที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ...จ.ปราจีบุรีค่ะ.....P °o.O ปลายฟ้า O.o° ขอบคุณนะคะ...มีความสุขมากๆในวันแห่งความรักนี้

เด็กชาย สิริกาญจน์ แพงศรี

ลิฟขอให้พ่อมีความสุข

ขอบคุณมากเลยนะค๊ะ...ถ้าไม่ได้คุณหนูโดนครูตีตายแน่เลย

ด.ญ.อารญา ปิ่นสังข์

น่าประทับใจมาก

ระวังเป็นไข้หวัดนก..............เด้อออออ

คับ เพื่อนรักทุกคนพบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี