กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ สพท. สุรินทร์ เขต 1

กิจกรรม

สพท. สุรินทร์ เขต 1 ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2552 มีกิจกรรม ดังนี้

1. สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 143 โรงเรียน วันที่ 28 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม อาคาร 3

2. สัมมนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงละ 2 คน วันที่ 7 ก.พ. 2552 ณ โรงเรียน สิรินธร

3. อบรมการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ ศิลปะ เพลง และนิทาน เดือน พฤษภาคม 2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีพุทธสพท.สุรินทร์ เขต 1

คำสำคัญ (Tags)#สัมมนา

หมายเลขบันทึก: 238547, เขียน: 30 Jan 2009 @ 12:20 (), แก้ไข: 03 Sep 2012 @ 10:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 31, อ่าน: คลิก


ความเห็น (31)

IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

เปิคเรียนปี 2552 แล้ว กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการได้สัมมนาทำความเข้าใจ รูปแบบและแนวดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธไปแล้ว กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียนคือการจับคู่นิเทศแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้(Pair ParticipatoryLearning Assessment = Pair PLA)โดยโรงเรียนจับกลุ่ม 5 โรง เยี่ยมนิเทศซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการบริหารจัดการการปลูกฝังคุณธรรม (มีโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด 145โรง จัดกลุ่มเป็น 29 กลุ่ม รายละเอียดกลุ่ม แจ้งในหนังสือราชการออกปลายเดือนพฤษภาคม 2552) คาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธมีความชัดเจนจากการประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Supaporn
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. สุรินทร์ เขต 1 เป็นการนิเทศประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ ในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ นะคะ โรงเรียนดำเนินการในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 สิงหาคม 2552 โดยผู้ร่วมประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้นี้ จะแบ่งออกเป็น 29 ชุด ชุดละ 5 โรงเรียน (โรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งหมด 145 โรง)ซึ่งจะต้องเยี่ยมนิเทศประเมินฯ กันให้ครบทั้ง 5 โรง แล้วสรุปผลการประเมิน จัดส่งผลการประเมินให้ สพท. สุรินทร์ เขต 1 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 กิจกรรมนี้ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ สพท. คาดว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลการพัฒนาการดำเนินงานวิถัพุทธอย่างแน่นอน เพราะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งกันและกัน คุณครูอย่าลืมนั่งสมาธิมาก ๆ นะคะ บุญรักษาค่ะ

Supaporn
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำนักเรียนร่วมกิจกรรมประเมิน ในวันรวมพลังเด็กดี วีสตาร์  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2552  แล้ว ทราบว่านักเรียนสนุกมากได้เรียนรู้ ได้กิน ได้พบเพื่อน ครูเป็นปลื้ม  นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกอย่างหนึ่งในการปลูกฝังวินัย เคารพ  อดทน  และความมีจิตสาธารณ  สพท.สุรินทร์ เขต1 ขอชื่นชม คณะคุณครูนะคะ  ครูยอดหัวใจนักสร้างบารมี จึงอดทนเอาใจใส่นำนักเรียนได้เรียนรู้แนวทางพระพุทธศาสนา  สาธุ  ค่ะ    

ช่วงนี้คณะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธดำเนินกิจกรรม Pair PLA (จับคู่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้)มีหลายชุดของคณะดำเนินงาน(ชุดละ 5 โรง) มีความสุขจากการได้เยี่ยมเยียนกันถึงโรงเรียน ได้พูดคุยซักถาม ได้ดูงานด้านการปลูกฝังคุณธรรม จากการที่ ศน.สุภาพรได้ถามไถ่ พบว่าครูมีความสุข มีความพอใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ ท่านรอง หาญณรงค์ ไกรรักษ์ท่านได้ติดตามดูกิจกรรมไปพร้อมกับคณะบางชุด ท่านบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านประทุนอายอง อำเภอศีขรภูมิ นำเสนองานมีภาพชัดเจน มีกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ คณะแลกเปลี่ยน ได้รับความรู้มาก ดีจริง ๆ ศน.สุภาพร ขออนุโมทนาบุญกับคณะที่ตั้งใจทำงาน มีความตั้งใจที่จะนำกิจกรรมวิถีพุทธพัฒนานักเรียนให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนานะคะ

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

เดือนกันยายนี้โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงได้จัดกิจกรรม Pair-PLA แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม กำหนดจัดวันที่ 28 กันยายน 2552 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ให้ชุดนิเทศชุดที่ 2 มีโรงเรียนสินรินทร์วิทยา เป็นแกน ชุดที่16 มีโรงเรียนบ้านกันจารย์ เป็นแกน ชุดที่ 18 มีโรงเรียนบ้านอนันต์ เป้นแกน และชุดที่ 22 มีโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม เป็นแกน นำผลงานของโรงเรียนในชุดนิเทศ มานำเสนอ ในรูปแบบนิทรรศการ ทั้งแบบนิ่ง และแบบเคลื่อนไหว และนำเสนอในรูปของSymposium โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาร่วมกิจกรรม และขอเชิญผู้บริหาร และครู ในโรงเรียนอื่น ๆ ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ

พบกัน 8.30 น. ของวันที่ 28 กันยายยน 2552 ที่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ค่ะ

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

วันที่ 28 กันายน 2552 ที่ผ่านมาโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัด สพท. สุรินทร์ เขต 1 ได้พบกันในกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม เพื่อกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีผอ. โรงเรียนมาร่วม 50 ท่าน คุณครูมาร่วม 78 ท่าน นักเรียนมาร่วม 21 คน ท่านรองผู้อำนวยการ สพท. สุรินทร์ เขต 1 นายอิศรพงษ์ แสงตะวัน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โรงเรียนได้นำนิทรรศการมาแสดง หลากหลาย เช่น บ้านประทุนอายอง ตั้งใจวิทยาคม บ้านหนองฮะ บ้านกันจารย์ สุรินทร์ภักดี บ้านนารุ่ง และอีกหลายโรงเรียนต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ย และโรงเรียนที่นำเสนอผลงานในกิจกรรม symposium เช่น ชุดที่ 2 มีคุรครูนงเยาว์ กลั่นกำเนิด ร.ร สินรินทร์วิทยาเป็นผู้นำเสนอ ชุดที่ 16 นำโดยผ.อ โรงเรียนบ้านกันจารย์ นายภิภพ บุญปัน และคุณครูอีก 2 ท่านนำเสนอ ชุดที่ 17 นำโดยผอ.โรงเรียนบ้านนารุ่ง และนางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์ คุณครูโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ชุดที่ 18 นายสมสิน เสถียรรัตนชัย คุณครูโรงเรียนบ้านอนันต์ นำเสนอ ชุดที่ 22 นำโดย ผอ.โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ บรรยากาศของงานมีเสียงสท้อนมาว่าดีมาก ท่านรองฯ อิศรพงษ์ ท่านให้กำลังใจ ท่านชมว่าเยี่ยม สิ่งที่โรงเรียนวิถีพุทธนำมาแลกเปลี่ยนกันนั้นมีคุณค่าที่สามารถหยิบจับได้เป็นรูปธรรมต่อการนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เป็นนิมิตที่ดีต่อการพัฒนางานคุณธรรมในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามหากทุกโรงตระหนักในคุณค่าให้ความร่วมมือมาร่วมกิจกรรมให้ครบ 100 % ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ค่ะ หลักการพัฒนานักเรียนด้วยจิต และสมอง มีว่า "ใน 1 ช.ม จงยอมเสียเวลา 10 นาที เพื่อทำใจให้ใสสงบก่อน แล้วจะได้ อีก 50 นาทีอย่างครบถ้วน ดีกว่าไม่ยอมเสีย 10 นาที แต่จะเสียไปถึง 50 นาทีและได้มาเพียง 10 นาทีเท่านั้น"

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

ในฐานะที่เราเป้นผู้ที่มีหน้าที่พัฒนานักเรียนโดยใช้หลักการคุณธรรม เราควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะเพราะเป็นเรื่องในปัจจุบันที่โรงเรียนทุกโรงต้องปฏิบัติค่ะ

โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2553-2555 ที่เร่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(Decency) เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย(Democracy) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) รักการเรียนภาษาไทย เรียนรู้วิถีชวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ไทย ซาบซึ้งในดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนรู้จัก และร่วมกันอนุรักษ์กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 1) เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 2)พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคทมศึกษาและประชาธิปไตย 4) ส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน 5) ส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬา พื้นบ้าน

ส่วนกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา นั้น มีกิจกรรม หลัก 3 กิจกรรม คือ

1) ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน 2) โครงงานคุณธรรมสำนึกดีCRS และโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง 3) ค่านพระ ครู ผู้ปกครอง

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.53.104.88
เขียนเมื่อ 

ฤดูกฐินกำลังจะผ่านพ้นไปในปีนี้ คณะคุณครู และนักเรียนที่ได้ดำเนินการทอดกฐินสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตนเอง ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ที่โรงเรียนทุกโรงต้องดำเนินการเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามที่รัฐบาลต้องการให้เกิดกับเยาวขนของชาติ จึงได้ตั้งเป้าหมายจัดงบประมาณให้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำปี 50 เป็นแกน ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 10 โรง ดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก คือ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน โครงงานคุณธรรมสำนึกดีสู่โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง และ ค่ายพระ ครู ผู้ปครอง ขณะนี้กำลังรอโอนงบประมาณอยู่ ให้เตรียมการไว้นะคะ มื่องบประมาณมาถึงจะได้ดำเนินการเลยทันที

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้ว พวกเราควรดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระพุทธพระองค์โดยมุ่งทำความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ เป็นอันดับแรกนะคะ "วาจาใดที่ไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ประกอบด้วยจิตเมตตา ไม่ไพเราะ ไม่ถูกกาล วาจานั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่น ไม่ใข่วาจาสุภาษิต เราไม่ควรกล่าววาจานั้น

สาย ไม่เข้าใจ
IP: xxx.172.75.65
เขียนเมื่อ 

คิดได้ยังไงนะ

กิจกรรมที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน (ศูนย์ GIVE & TAKE)

วิธีดำเนินการ

นักเรียนเป็นผู้สื่อข่าวสารข้อมูลของคนในเขตบ้านของนักเรียน ว่าใครควรได้รับการช่วยเหลืออะไร อย่างไร เมื่อไร ต้องการใครมาช่วยบ้างและแจ้งข้อมูลไว้ พร้อมกันนั้นให้ทำรายการว่า วัน เดือนใด จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้ความช่วยเหลือ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) หาอาสาสมัคร มีการนัดหมายบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ครบครัน เพื่อดำเนินการหลังการดำเนินการให้มีการถอดประสบการณ์ ทบทวนเรื่องที่ทำ และเรื่องที่ควรปรับปรุง อนึ่งการทำงานในศูนย์ ต้องมีข้อตกลงสำคัญ คือ ไม่รับค่าตอบแทน ไม่รับค่าพาหนะ ให้นำอาหาร น้ำดื่มไปรับประทานเอง อีกทั้งอาจร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของที่จำเป็น

สพท.เชียงราย ๑ เสนอตัวอย่างศูย์การเรียนรู้

๑.ธนาคารแบ่งปัน

๒.จิตอาสารักษาวัฒนธรรมไทยภูมปัญญาท้องถิ่น

๓.จิตอาสาในโรงพยาบาล

๔.ครูอาสาน้อย

๕.จิตอาสาป้องกันยาเสพติด

๖.จิตอาสาเผยแพร่ศาสนา

๗.จิตอาสาสื่อคุณธรรม

๘.จิตอาสาวิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

๙.จิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ

.........ไม่สอดคล้อง ไม่เชื่อมโยงกับวิธีการดำเนินงาน....คิดได้ไง

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

คุณสาย ไม่เข้าใจ

กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้กลุ่มนักเรีบนที่ทำกิจกรรมมีจิตใจอาสาทำสิ่งดี ๆ เพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ขอยกตัวอย่างครูอาสาน้อย สั้น ๆ ว่า กลุ่มนักเรียนที่ทำกิจกรรมครูอาสาน้อยจะหาข้อมูลว่า มีน้อง หรือเพื่อนคนใดบ้างที่ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน จะให้ช่วยอย่างไร เมื่อไหร่ และหาข้อมูลว่ามีใครบ้างจะอาสาสอน หรืออธิบายความรู้ หรือพาทำกิจกรรม เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานว่า จะสอนอะไร แก่ใคร(อาจจะมีคนต้องการหลายระดับ)วิธีใด ทำอย่างไร เมื่อไหร่ จึงดำเนินงานสอน หรืออธิบายความรู้ หรือแนะนำ หรือพาทำกิจกรรมที่เกิดความรู้ ระหว่างทำกิจกรรมนี้ไม่เรียกค่าตอบแทน หาข้าวกินเอง เดินทางมายังจุดนัดหมายเอง ไม่ขอค่าพาหนะ เมื่อดำเนินการแล้วจะประเมินผลการดำเนินงานโดยคณะผู้ดำเนินงานจะถอดประสบการณ์ทบทวนวิธีการที่ดำเนินการไป อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ประสบผลสำเร็จคนชื่นชอบ อะไรบ้างที่ไม่สำเร็จ ไม่เป็นที่พอใจ จะนำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงงานที่จะทำต่อไป หรืองานอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ถ้าพิจารณาสักนิดจะเห็นว่า เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของเขา กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผือแผ่ ตัดความโลภออกจากใจตน

แต่นั่นแหละ เด็กยังไม่เคยได้รับการฝึกให้คิดให้ตัดสินใจก็จะทำยากหน่อย แต่ไม่พ้นมือุณครูผู้มีเมตตาไปได้หรอกนะคะ ส่งเสริมเยาวขนสร้างความดีให้มาก ๆ นะคะ รักคุณครูทุกคนค่ะ

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

ระยะนี้โรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรมจำนวน 37 แม่ข่าย กำลังจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายคุณธรรมอยู่อย่างสนุก สนาน มีทั้งครู นักเรียน พระ ผู้ปกครอง และ ตัวแทนชุมชน ได้ปลื้มกับกิจกรรม ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปตามคำเชิญของโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมโครงงาน ร่วมจัดกิจกรรมค่ายครู พระ ผู้ปกครอง มีความพอใจในกิจกรรมเหล่านั้นเพราะทุกคนต่างก็กระตือรือล้นที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งดี เพื่ออนาคตของเยาวชน

ยังมีอีกหลายแม่ข่ายนะคะ ที่ยังไม่ได้จัด ขอให้รีบ ๆ จัดนะคะ เพราะเรานัดหมายรายงานการดำเนินงานไตรมาศ 1 วันที่ 30 มกราคม 2553 นะคะ

มีอีก กิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2551 จะต้องได้รับการประเมิน เสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Evaluating Coaching and Aproving) ซึ่ง สพฐ. และ มจร. สุ่มได้ 7 โรง คือ บ้านนาบัว เมืองที ท่าสว่างวิทยา บ้านขามเดื่อฯ บ้านผือ บ้านระแงง และบึงนครประชาสรรค์ ขอให้เตรียมตัวรับการประเมินนะคะ ให้ศึกษาเรื่องการประเมินนี้จาก www. SAR.EVACAP.com ค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะ รักากายเนื้อให้ดีอย่านำสิ่งมีพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะ เพราะกายเนื้อเป้นที่ให้เราอาศัยสร้างบารมีค่ะ

สุภาพร จันทเขต
IP: xxx.143.164.163
เขียนเมื่อ 

เมื่อช่วงวันที่ 8 - 11 เมษายน 2553 ดิฉันมีโอกาสไปสัมมนาปฏิบัติธรรมที่สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พร้อมคณะจาก สพท. สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 10 คน เป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ยอดเยี่ยมใช้เวลานั่งติดต่อกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง จุใจจริง ๆ คิดถึงเพื่อน ๆ คุณครูที่อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยากให้คุณครูให้โอกาสตนเองพักผ่อนกายใจ เหลือเกิน ในภาวะที่สังคมโลกเป็นอย่างนี้ อย่างน้อยความสงบจิตใจเกิดขึ้นจากการนั่งนิง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสงบเงียบ แวดล้อมด้วยขุนเขา สวนป่าไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม มีแต่เสียงธรรมะจากพระอาจารย์ ชวนให้จิตใจเราดื่มด่ำอยู่กับความสุขที่แท้จริงของชีวิต ก่อนจะออกมาเผชิญโลดแล่นกับความจริงทางโลกที่วุ่นวายสับสน อย่างน้อยจิตใจที่ถูกฝึกมาแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะลดความเร่าร้อนที่กิเลศชักนำให้โลดแล่นทุกขณะจิตนั้นให้เบาบางลง เอาพลังมาสร้างสรรค์สังคมต่อไปตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา คือชวนกันสร้างความดี นะคะอย่าลืม

ช่วงที่ผ่านมาของคุณครูมีอะไรบ้างที่ประทับใจช่วยเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังหน่อยนะคะ

วันที่ 16 สิงหาคม 2553 สพท. สุรินทร์ เขต 1 จะจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ที่เครือข่ายคุณธรรมแต่ละเครือข่าย ได้คัดเลือกมาแล้ว เครือข่ายละ 1 โครงงาน

ในระดับ สพท. จะเป็นเวทีให้โอกาสนักเรียนนำเสนอผลงาน อีกครั้ง แต่จะพิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ดีที่สุดของประถมศึกษา ให้ลำดับที่ 1-3 เพื่อประกาสเกียรติคุณ ถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาจะคัดเลือกโครงงานที่ดีที่สุด เข้าค่ายโครงงานระดับภาค เพื่อคัดเลือกให้เข้าสู่การรับรางวัลระดับประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการที่ด้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. ประกอบด้วย นายหาญณรงค์ ไกรรักษ์ รอง ผอ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขค 1 นายจรูญ พันนุรัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านทัพกระบือ นายศิริวัตร บุญประสพ ผอ. โรงเรียนเมืองสุรินทร์ นายน้อย ละออง หัวหน้าสถานีเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์ NBT นางสาววนัสนันท์ ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ พระสุระ ญาณธโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ และนางสุภาพร จันทเขต ศึกษานิเทศก์ นายสมศักดิ์ จันธิมา ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน นักเรียนดีเนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีโรงเรียนยร่วมนำเสนอ ผลงานจำนวน 4 โรง คือ บ้านก้านเหลือง การุญวิทยา บ้านตะเคียน(สำโรงทาบ) และอนุบาลศีขรภูมิ ส่วนนักเรียนร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 11 คน

ผลการคัดเลือก โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก คือ อนุบาลศีขรภูมิ

นักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก คือ เด็กหญิงสบันงาน บุญสังข์ โรงเรียนบ้านจอมพระ

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำผลงานไปเสนอรับการคัดเลือกระดับกลุ่มเขตพื้นที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้นล่างของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช(วัดสิทธิจินดาวรมหาวิหาร)

คนทำบุญ
IP: xxx.26.121.235
เขียนเมื่อ 

สงสัยทำไมต้องไปแต่ที่วัดธรรมกายอย่างเดียวทั้งที่การฟื้นศิลธรมมเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีไปที่วัดใดก็ได้หรือว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าประเภททำบุญบังหน้าเอาตัวเด็กมาแอบแฝงเพื่อต้องการอะไรและการไปแต่ละครั้งทำไมต้องเป็นการบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปด้วยทั้งที่เขาก็ไม่อยากไปแล้วแบบนี้มันจะได้บุญหรือ? ขึ้นชื่อว่าการทำบุญควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธ์กายมันถึงจะได้บุญ แต่ถ้าทำด้วยนัยแอบแฝงก็อยากจะแช่งให้คนที่พาไปอย่าได้บุญเลยให้มันตกนรกหมกไหม้สมควรที่มันได้แอบอ้างว่าทำบุญ

คนรักการอ่าน
IP: xxx.93.165.178
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมคิดเห็นด้วยคนกับ "คนทำบุญ" การที่ผู้บริหาร และครูชาวพุทธหลายๆ คน หรือแม้แต่โรงเรียนคาทอลิกบางแห่งท่านได้นำกิจกรรมในโครงการเด็กดีV-Star มาฝึกนักเรียนของตนให้เป็นคนดีผมก็ว่าดีมากๆ ซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษารายละเอียดกิจกรรมของโครงการนี้ คณะทำงานด้านนี้ท่านมีความรู้มีความสามารถ รู้จริง เข้าใจสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน และที่สำคัญมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้มาเสนอให้ผู้บริหาร ครู ผู้นำองค์กรต่างๆ ได้ศึกษาพิจารณาหากแม้นว่าดี เหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมฝึกนักเรียน ลูกหลานของท่านให้เป็นคนดี ก็รับไป โดยทั้งหมดฝึกอยู่ที่โรงเรียนของตน บ้านของตน และวัดใกล้บ้านของตน ประมาณ 6 สัปดาห์ ก็จบแต่ละโครงการ ทั้งนี้บ้าน วัด โรงเรียนที่กล่าวมาต้องเป็นผู้กำกับดูแล ช่วยกันเป็นเบ้าหลอมที่มีคุณภาพ มีราคา ให้เด็กนักเรียน ลูกหลานของตนเป็นคนดี มีศีลธรรมจริงๆ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานศีลธรรมในตัวผู้เรียนกำกับติดตาม เยี่ยมยิ้มถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ดูแล้วกระบวนการต่างๆ ก็ OK ถ้าช่วยกัน

ขอร่วมตอบคำถามนี้ด้วย ตามภูมิรู้ที่พอจะมีอยู่บ้าง หากไม่ถูกใจ/ถูกต้อง ก็ต้องขออภัยผู้รู้ หรือเจ้าของเว็ปช่วยชี้แนะต่อไป

1.ทำไมต้องไปที่วัดพระธรรมกาย วัดพุทธ ทั่วไปไม่ได้หรือ

ตอบ เพราะว่า วัดพระธรรมกายเป็นต้นกำเนิดของโครงการนี้ร่วมกับอีก 23 องค์กรภาคี คณะบุคลากรของโครงการจึงต้องเป็นผู้ประเมินมาตรฐานศีลธรรมในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการฯ จึงต้องไปวัดนี้ 1 ปี 1 ครั้ง วัดทั่วๆ ไป(วัดใกล้โรงเรียน วัดในชุมชน)ก็มีส่วนร่วมอยู่แล้วในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการนี้ "ประเมินขั้นต้น"อยู่แล้วตลอด 6 สัปดาห์ และยังจะต้องสานต่อกิจกรรมดีๆ นี้ตลอดชีวิต

2.ทำบุญแบบเอาหน้า แอบแฝงหรือเปล่า หวังอะไรหรือเปล่า

ตอบ คำถามนี้ "คนทำบุญ" ต้องเป็นผู้รู้ดีที่สุด หากแม้นว่าเราไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้ ต้องบอกผู้บังคับบัญชาท่านตรงๆ นะ ผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมจริงๆ แท้ๆ ท่านต้องเห็นด้วยกับเหตุผลของเรา ต้องเคารพในความเป็นมนุย์

แม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกคนยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเบียดเบียนทำร้ายเขาเลย

หมายเหตุ--- การแช่งบุคคลที่ตั้งใจทำดี ทำงานเพื่อชาตและศาสนา เพื่อเด็กและเยาวชน ผมว่ามิควรเป็นอย่างยิ่ง ทุกสิ่งที่ไม่ดีจะวิ่งกลับมาหาตน อยู่ในวังวนวจีกรรมไม่รู้จักหมดสิ้น ใครทำดี ย่อมได้ผลดี ใครทำชั่ว ย่อมได้ผลชั่วแน่นอนที่สุด หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นครับ อย่ากังวลเลยครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีเจตนาดี

คนดี
IP: xxx.172.237.179
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่มีข้อความนี้ เปิดโอกาสให้คนดีมาร่วมวงสนทนา บุญกิริยา มี 10 อย่าง คงไม่ต้องบอกนะจ๊ะ เนื้อนาบุญก็ต้องแสวงหากันหน่อยละ สรุปคือ ทาน ศีล ภาวนา ไม่มีทานรักษาศีลอย่างเดียวก็ไม่บริบูรณ์ ไม่ทำทาน ไม่รักษาศีล จะภาวนาอย่างเดียวก็ภาวนาไม่ลง ลงมือทำมาก ๆ บุญจะเกิด ทำเอง เห็นเอง บรรทัดฐานของบุญถ้าไม่เดินตามมรรค 8 แล้ว ทำอะไรไปแล้วก็จะเป็นการทอนบุญเสียเปล่า ลงมือทำมาก ๆ พิจารณาตนเองมาก ๆ ทำเองเห็นเองเด้อ อยู่เหนือคำพูด

supaporn
IP: xxx.143.164.170
เขียนเมื่อ 

เข้าพรรษาแล้วนะคะ ชีวิตเหลือเวลาน้อยลงไปทุกที พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาท นั่นคือ ค้องละความไม่ดี และเร่งสร้างความดี ชาวพุทธโชคดีที่มีพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูชี้แนวทางการดับทุกข็ให้ ด้วยการไม่ประมาท ให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส นั่งสมาธิมาก ๆ นะคะ

อยากให้ใช้เวทีนี้สนทนาธรรมกัน เพื่อได้ความรู้ ได้สอบถาม ได้ใช้สมาธิกับการสนทนาธรรม ชีวิตจะมีเป้าหมายมากขึ้น นะตะ

ครูวัฒน์
IP: xxx.49.225.192
เขียนเมื่อ 

วัดพระธรรมกายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นเนื้อนาบุญให้พุทธศาสนิกชนได้ไปทำบุญ ทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมต้องเริ่มที่ศรัทธา ถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้ค่อยศึกษาเรียนรู้ไปก่อน แม้ในหนึ่งปีเรามีโอกาสพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ก็ถือว่าเราได้เป็นผู้มีส่วนช่วยในการสืบทอดอายุพระศาสนา ขออนุโมทนาบุญ ..ลูกพระธัม....จ้า

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน
IP: xxx.28.52.134
เขียนเมื่อ 

การดำเนินงานของวัดพระธรรมกาย ไม่ถูกตรงตามวัตถุประสงค์ทางพุทธศาสนา

ขอให้หันมาศึกษาจากพระไตรปิฎกโดยตรง

ในฐานะผู้มีส่วนขับเคลื่อนวิถีพุทธ ไม่สนับสนุนแนวทางนี้

supaporn
IP: xxx.108.207.129
เขียนเมื่อ 

ปีนี้ทราบว่า โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 51,52 และ 53 (เปลี่ยนเรียกว่าโรงเรียนดี ศรีตำบล)จะอบรมธรรมครูทั้งโรงเรียน โดยเน้นความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติในชีวิตจริงในกิจกรรม 5 ห้อง (ห้องนอน ห้องแต่งตัว ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเรียน) ปลูกฝังพฤติกรรมนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้นำ หรือเป็นต้นแบบ มีผู้ปกครองร่วมมือกัน มีชุมชนให้การสนับสนุน มีวัดโดยพระภิกษุสงฆ์นำ จะอบรมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารโรงเรียน ช่วงมิถุนายน 2555 โดยส่วนกลางเป็นผู้อบรม อบรมครูทุกคนในโรงเรียนโดยคณะวิทยากรจังหวัด ช่วงเดือนสิงหาคม 2555 น่าจะเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมนำความรู้ไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งน่าจะดี เพราะกิจกรรมที่ให้ครู ลงถึงเด็กแบบจริงจัง เอาจริง และต่อเนื่อง คุณครูเตรียมตัวรับการอบรมนะคะ

เดือนสิงหาคม 2555 กลุ่มสพป./ม. ภาคสงฆ์ที่ 11 นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จะประกวดโรงเรียน นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม ของออมสิน นะคะ ซึ่งเขตพื้นที่จะต้องคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน 1 นักเรียน ก่อนจึงจะเข้าร่วมประกวดระดับภาคสงฆ์ เพื่อผ่านการคัดเลือกระดับภาคสงฆ์ ส่งให้คณะกรรมการส่วนกลางตัดสินให้รางวัล ค่ะ โรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ให้เขียนใบสมัคร ส่ง สพป./ ม. นะคะ รางวัลสูงนะคะ ปีที่แล้วโรงเรียนบ้านกันตรง และนักเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ได้รางวัลนี้ค่ะ

โรงเรียนดี ศรีตำบลของ จ,สุรินทร์ ที่จะอบรมเชิงปฏิบัติธรรม มี 37 โรง ดูรายชื่อ และรุ่นวันที่ที่จะอบรมได้นะคะ ในบันทึกอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ค่ะ

ผู้บริหารโรงเรียนดี ศรีตำบลอบรมผ่านไปแล้วนะคะ เดือนสิงหาคมนี้จะอบรมครูยกโรงเรียนค่ะ ใน 37 โรงนั้น กำหนดดังนี้ นะคะ รุ่นวันที่ 8- 12 สิงหาคม มี 11 โรง บ้านยางเตี้ย เมืองที บ้านภูดืนหนองตะครอง เมืองบัววิทยา บ้านอู่โลก เจริญราษฎร์วิทยา บ้านจารพัต บ้านสะเดา บ้านด่าน บ้านขามเดื่อ บ้านเกาะตรวจ รุ่นวันที่ 15- 19 สิงหาคม 2555 มี 14 โรง บ้านหัวแรตนาโพธิ์ บ้านอังกัญเสกแอ บ้านผือ วันเจริญสามัคคี บ้านหนองฮะ บ้านตระเปียงเตีย บ้านสระขุดดงสำราญ บ้านกระโพ บ้านตากูก บ้านนานวน บ้านโคกตะเคัยน บ้านละมงค์ บ้านผักไหม รุ่นวันที่ 22-26 สิงหาคม 2555 มี 13 โรง บ้านศรีณรงค์ บ้านโพนครก บ้านหนองบัวบาน บ้านนาดี บ้านขอนแตก บ้านจีกแดก บ้านโชคนาสาม บ้านกระสัง บ้านจรัส บ้านหนองแวง ปทุมมาศวิทยา บ้านอำปึล

ตามที่แจ้งรุ่นอบรมครูยกโรงเรียน โรงเรียนดีศรีตำบลไปในข้อความที่ผ่านมานั้น มีโรเรียนหลายโรงขอเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ไปดูท่ีกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธนะคะ ลงให้ใหม่แล้วตามที่ขอแล้วค่ะ

สพป.สร.1 จะอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ ให้กับคุณครูโรงละ 1 คน ทุกโรงนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ แต่เป็นทุกโรง วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่สวนป่ารีสอร์ท ค่ะ ติดตามข่าวนะคะ

รุ่นอบรมที่แจ้งไปแล้วมีเปลี่ยนแปลงบ้านตระเปียงเตีย นะคะ อบรมรุ่น ๑ ค่ะ ขอเปลี่ยนแปลงจากรุ่น ๒ เป็นรุ่น ๑

โรงเรียนดีศรีตำบลเฟส 2 เริ่มแล้วค่ะ หลังจากเฟส 1 ที่มีจำนวนโรงเรียนดีประจำตำบลของจังหวัดสุรินทร์ เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 37 โรง มาจาก สพป. สร. 1 จำนวน 13 โรง สพป.สร.2 จำนวน 10 โรง สพป. สร. 3 จำนวน 12 โรง อบรมผู้บริหารโรงเรียนก็อบรมไปแล้ว การอบรมครูยกโรงเรียน กำลังดำเนินการ จะสิ้นสุดรุ่นสุดท้ายวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ก็จะมีการอบรมครูแกนนำของ 37 โรงเรียนโรงละ 1 คน ปในวันที่ 3-7 กันยายน 2555 สำหรับสถานที่จะแจ้งภายหลัง นะคะ ขอให้ติดตามค่ะ โทร. 081-7252733

มาแล้ว โรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2 จังหวัดสุรินทร์มีจำนวน 55 โรง เป็น สพป.สร. 41 โรง สพป.สร 2 จำนวน 5 โรง สพป. สร. 3 จำนวน 6 โรง และ สพม. 3 โรง ซึ่งรุ่น 1 สพม. เข้าโครงการ 1 โรง จะเป็นโรงไหน ติดตามนะคะ และเตรียมตัวอบรมผู้บริหาร ประมาณ 12 กันยายน ค่ะ มี 2 รุ่น ติดตามรายละเอียดอีกนะคะ ในขณะเดียวกันอบรมครูยกโรงเรียนไปพร้อมกัน สุรินทร์ จะอบรมครูยกโรงเรียน 3 รุ่น เริ่ม สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน ค่ะ ติดตามรายละเอียดว่าโรงไหนบ้าง รุ่นไหนกัน แล้วพบรายละเอียด นะคะ

อบรมผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบลเฟส 2 วันที่ 16-20 กันยายน 2555 ณ ภูเขางามรีสอร์ท นครนายกค่ะ จังหวัดสุรินทร์มี 55 โรงค่ะ ดูรายชื่อที่วิถีพุทธสพท.สุรินทร์นะคะ

โรงเรียนดีศรีตำบลโครงการระยะที่ 1 จำนวน 37 โรง จะได้รับการเยี่ยมจากคณะผู้นิเทศ นะคะ ผู้นิเทศประกอบด้วยพระอาจารย์1-2 รูป ผู้ประสานงานการศึกษา 1-2 คน จะพบผู้บริหารเป็นอันดับแรก ขอทราบแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมตามแนว 5 ห้องชีวิต ออกนิเทศตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ถึง 11 กันยายน 2555 ค่ะ แบ่งสายการนิเทศออกเป็น 4 สายค่ะ แล้วพบกันนะคะ