หลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ จะจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผลหลักสูตรที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องอินทนิล อาคารราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของคณะ และหน่วยงานภายนอกได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีทักษะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน สกอ หลักสูตรนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เคยจัดการอบรมมาครั้งหนึ่งแล้ว และสามารถเพิ่มจำนวนผู้ประเมินคุณภาพได้จำนวนหนึ่ง  สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ได้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 10 คน ในโอกาสนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา งามสุทธิ วิทยากรหลัก และวิทยากรประจำกลุ่มอีก 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม ตะนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร กือเจริญ อาจารย์ยุวดี ตปนียากร และ คุณเบญจวรรณ ศรีสุธรรม


อ้างอิงจาก

http://www.human.msu.ac.th/noom/index.php?name=news&file=readnews&id=50

หมายเลขบันทึก: 238546เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2009 12:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 04:51 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี