สถาบันบำราศมีรองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล6คน    แต่ละคนมีบุคลิกภาพและวิธีคิด วิธีทำงานแตกต่างกันไป   เวลาทำงานบางคนก็ตามใจนาย   บางคนก็ชอบเถียงนายและแสดงความเห็นที่แตกต่าง  บางคนก็เรื่อยๆยิ้มเสมอ   ดิฉันส่งรองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลไปเรียนบริหารที่รามาธิบดี2คน     คาดหวังว่าจะมาช่วยบริหารโรงพยาบาลโดยมีหลักคิดของการทำงานเป็นทีม   อาจารย์ที่ม.ส.ท. สอนว่าทีมสามารถทำให้เกิดพลังบวกหรือลบ   1+1 =2 หรือ >2  หรือ  <2 ก็ได้   ทั้งหมดนี้คงขึ้นกับผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลจะหยิบแต่ละคนไปวางไว้ให้เหมาะกับงานและจริตของรองแต่ละคน

เคยอ่านคำแนะนำของกรมสุขภาพจิตที่พยายามให้พวกทักษิณออกไปและทักษิณสู้    จงมีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก    ดิฉันอยากให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานดูแลcompetency ของคนในสายงานและใช้คนให้ถูกกับงานเพื่อให้เกิดพลังขององค์กร   สามารถทำงานใหญ่ๆได้เพราะงานข้างหน้าคงยากกว่าปัจจุบันนี้มาก   อาจารย์วิจารณ์สอนว่าผู้บริหารต้องใจใหญ่ๆและเปิดกว้าง       องค์กรถึงจะเจริญ     บำราศเรากำลังเข้าสู่วันที่ดิฉันฝันไว้ในเร็วๆนี้