สถาบันบำราศมีระบบไอทีที่ให้บริษัทมาเขียน programmeให้ เราเรียกว่าHome C    สถาบันใช้ระบบนี้มาหลายปีแต่ยังไม่สามารถพัฒนาตามเป้าหมายได้   ในระยะแรกมีหมอชัยพรช่วยดูแลให้   กว่าจะเริ่มใช้ต้องใช้พลังของผู้บริหารมากๆ    ดิฉันขอสารภาพบาปว่าช่วงแรกดิฉันสนใจน้อยไป   ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ     ในปีนี้ดิฉันตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาระบบไอทีให้ดีที่สุดโดยจะขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันใช้ให้ครบตามระบบ

2-3 วันที่ผ่านมาหมอกฤษฎาเชิญบริษัทมาเสนอ software ของ Lab   เพื่อให้แพทย์สามารถดูได้ทันทีโดยบริษัทเสนอราคาประมาณ 3-4 ล้านบาท   แต่แบ่งจ่ายเป็นปี ประมาณ3ปี    หมอกฤษฎาถามว่าผู้บริหารจะตัดสินใจอย่างไร    ดิฉันตอบทันทีเลยว่าแล้วแต่คุณหมอค่ะ     เรื่องไอทีดิฉันไม่มีความรู้   ดิฉันเข็ดกับการพัฒนาไอที ของบุคลากรที่ค่อนข้างยากและต้องใช้พลังมากจริงๆ    บริษัทเล่าว่า บางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐมีการเปลี่ยนระบบไอทีตามผู้บริหารที่ขึ้นมา(กลัวจะไม่มีผลงาน)  สำหรับดิฉันไม่กลัวเรื่องนี้    ในช่วงปีกว่าๆที่เหลือจะตั้งใจพัฒนาไอทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนตามผู้บริหารแต่คงเปลี่ยนตามประธานไอที     แต่คงไม่ต้องเสียเงินบ่อยๆเพราะหมอกฤษฎายังอยู่อีกหลายปีค่ะ