ในวันที่12เม.ย.   น้องๆพยาบาล  กลุ่มงานวิจัย ทั้งงานแผน งานเวชสถิติ กลุ่มงานแนะแนว ได้เข้ามาขอพรจากผู้อำนวยการ     ดิฉันกล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ    ดิฉันคิดอยู่เสมอว่าผู้ร่วมงานของเราทุกคนเป็นผู้มีพระคุณที่ตัวเองมีหน้าที่จะต้องตอบแทน     ดิฉันให้พรทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง    จิตใจผ่องใส   พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นที่สามารถทำได้ทุกอย่างที่มีความจำเป็นจะต้องทำเช่น    การหัดใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน     การทำงานที่รู้จักทำเป้าหมาย    การรู้จักคำว่าประเมินผล    ของบางอย่างเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะหัดทำในวัยใกล้เกษียณแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ยืนอยู่หน้าบ้านเรา     โผล่หน้าออกจากบ้านก็เจอทุกครั้ง    ไม่แน่ใจน้องๆเรารับพรไหวมั้ย     รู้สึกว่ามันหนักจังเลย นะ