สวัสดีคะ เพิ่งเข้ามา ลปรร. ขอประเดิมด้วยเรื่อง "คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดที่พึงประสงค์" ทำไมดิฉันถึงสนใจเรื่องนี้ ดิฉันเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลคะ และดิฉันก็จบปริญญาเอกด้วยการทำวิทยานิพนธ์เรื่องคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดคะ

ดิฉันต้องการแตกหน่อต่อยอดเรื่องคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดไปอย่างต่อเนื่องนะค่ะ

หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดคือใคร คณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในโรงพยาบาลในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2530 ทำหน้าที่หลักๆคือการคัดเลือกยาเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลคะ การติดตามการใช้ยาก็อาจจะมีบ้างในบางโรงพยาบาล

บันทึกนี้ดิฉันต้องการทราบความคิดเห็นของเพื่อนๆในชุมชนการจัดการความรู้ว่าคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดที่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลที่เพื่อนๆอยากเห็นควรเป็นเช่นไร มาลปรร.กันคะ ขอบคุณคะ