กรอบแนวคิดเล่มเล็ก๐๒

  ติดต่อ

  เรื่องของประสบการณ์นอกจากถ่ายทอดผ่านทางการกระทำแล้วยังสามารถทำได้ผ่านทางการพูดและเขียนได้  

เล่มที่ ๒ ตั้งกรอบไว้เรื่องของ ประสบการณ์การทำงานในชุมชนเมือง

ทำการศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับการทำงานองค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์กับคนส่วนรวม แต่ละองค์กรที่เข้าร่วมด้วยแนวความคิดอาจต่างกันในบางส่าวนก็จะนำมาลงไว้เป็นประสบการณ์

เพราะเท่าที่ผ่านมาประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่ที่เขียนเป็นเอกสารจะเป็นชุมชนชนบทหรือม่ก็ชุมชนที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง ยังไม่ค่อยมีคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทมำงานกับชุมชนเมืองเลยอยากถอดออกมา

การทำงานจะพูดคุย ถอดความรู้ออกมาจากกลุ่มทุกประเภท

ด้านการเงิน : กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุน กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน และอื่นๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง ฯลฯ เท่าที่จะหาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKM

หมายเลขบันทึก: 23824, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:43:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เครือข่ายกองทุนตำบลในคลองบางปลากด#การจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)