ถนนข้าวเหนียว

 เริ่มประเพณีสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วครับ บรรยากาศทางเข้าสู่ถนนข้าวเหนียว

สรงน้ำพระพุทธรูป ใช้ดอกคูณสีเหลือง ดอกไม้ ประจำจังหวัดชาวขอนแก่น สื่อในการสรงน้ำพระ

ประตูเข้าเมืองดอกคูณ เสียงแคน กำลังสร้างใหม่

JJ