การเริ่มต้นเรียนรู้การทำ KM จังหวัดสระแก้ว

Rattanaphanarong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เหมือนมีอะไร ๆ มากมาย แต่ทั้งหลายแนวคิด สามารถนำมาผสมผสานกันได้ และส่งเสริมกันได้

แล้ว จังหวัดสระแก้ว  เราก็ได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ KM กันเมื่อวันที่ 10 -12 เมษายน 2549 ที่ผ่านมานี้เอง  เรามีกันทั้งหมด 9 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน  ก็จะมี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   รพ.จิตเวช ราชนครินทร์ ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพแล้ว  รพ.วังน้ำเย็น รพ.อรัญประเทศ  รพ.ตาพระยา ซึ่งผ่านบันใดขั้นที่ 2   และ รพ. คลองหาด  รพ.วัฒนานคร  รพ.เขาฉกรรจ์ และ รพ. ค่ายสุรสิงหนาท  ผ่านขั้นที่ 1  จริงๆ เราได้ร่วมกันคิด CoP แล้ว ก่อนที่อาจารย์จะมสอนเนื้อหาให้   ซึ่งเราได้ CoP  ทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่  DM   Stroke   HIV  ระบบยา   ระบบ IC  และระบบ Refer   ซึ่งผู้เข้าอบรมนั่งฟังด้วยความตั้งใจ  ผ่านไปหนึ่งวัน ได้ความรู้ว่า ทำไมต้องทำ KM  ทำไปเพื่ออะไร  แล้วมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการทำ   วันที่เข้ากลุ่มเพื่อฝึกการทำ DIALOGUE  ได้เรียนรู้การฟังอย่างตั้งใจ  การเงียบเพื่อจับประเด็น  การสะท้อนความคิดเพื่อให้เกิดความชัดเจน   การตั้งคำถามให้ได้ประเด็นเพิ่มขึ้น  แล้วก็การจดบันทึกให้ได้เรื่องราว    ซึ่งเราก็จะสามารถนำเทคนิคของการ Counselling มาใช้ได้  ในขณะเดียวกันประเด็นที่จะเล่า ก็จะใช้หลักของ CAR ใน KM  และ Clinical Tracer มาใช้ร่วมกันได้  ซึ่งพอเรียนรู้จนหมดกระบวนการเราก็จะรู้ว่า  จริง ๆแล้วแนวคิดต่างๆ ที่เราต้องเรียนรู้และนำมาพัฒนางานนั้น  ถ้าพิจารณาดี ๆ ก็จะคล้าย ๆ กัน เพียงแต่กระบวนการต่างกัน  ท้ายที่สุดคือ การทำให้กระบวนการทำงานเราดีขึ้น บางแนวคิดส่งเสริมกัน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  ซึ่งในสายเลือดของเราชาวสาธารณสุขของเราก็คง  หมายถึง ตาแม้น  ในศัพท์ของ HNQA   ผุ้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  ใน HA  นั่นเอง

           เราชาวสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว   ก็คงมุ่งมั่นต่อไปเพื่อจะทำให้ KM เกิดในเครือข่ายของจังหวัดเรา และแผ่ขยายไปแลกเปลี่ยนระดับประเทศต่อไป  เช่นเดียวกับการมุ่งมั่นทำให้คุณภาพบริการของเราดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้สู่คุณภาพโรงพยาบาลความเห็น (0)