• การเขียนบันทึกที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องที่ดี ทำให้มีผู้สนใจที่จะเข้าไปเปิดอ่าน (ชื่อเรื่องดึงดูด) และยังทำให้ search engine สามารถค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • ชื่อเรื่องต้องสื่อถึงบทสรุปในบันทึก อ้างอิง
 • ในหนึ่งบันทึกมีเรื่องที่ต้องการสื่อเพียง 1 หรือ 2 ประเด็น
 • การเขียนบันทึกที่ดี ต้องเป็นไปในทำนองการเล่าเรื่อง (storytelling) เล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ประทับใจ จากการทำงาน
 • ลักษณะการเล่าเรื่องต้องออกมาจากใจที่มีความรู้สึกอยากจะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอื่นอย่างอิสระ โดยไม่ต้องกลัวถูก-ไม่ต้องกลัวผิด
 • เน้นการสร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ในทัศนะคติเชิงบวก แสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องความดีซึ่งกันและกัน
 • การเล่าเรื่องราว ไม่ควรเล่าแค่ผลของความสำเร็จ เท่านั้น แต่ควรเล่าที่มาที่ไปของการประพฤติปฏิบัตินั้นๆ และควรเล่าถึงวิธีการปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ ในแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะนำไปปรับใช้ได้
 • ควรเขียนบันทึก ขณะที่เรามีอารมณ์ร่วมในการประพฤติปฎิบัติ กิจกรรมนั้นๆ อยู่ (อาจจะเขียนเป็นร่างเอาไว้ก่อน) เพราะขณะนั้นๆ การเขียนเรื่องเล่าของเราจะมีลักษณะเป็น "เรื่องเล่าเร้าพลัง" มีการสอดใส่อารมณ์ จิตวิญญาณ มีเสน่ห์ ซึ่งทำให้ผู้อ่านติดในรสชาติในการปรุงบันทึกของเรา
 • บันทึกที่ดีควรมีการตรวจทานและแก้ไขคำผิด เพราะว่าหากผิดบ่อยๆ บันทึกของเราก็ขาดความน่าเชื่อถือ
 • บันทึกที่น่าอ่าน ต้องสื่อให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะกระทำสิ่งดีๆ ในชีวิตสักอย่างหนึ่ง ให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้ร่วมงาน หน่วยงาน/องค์กร สังคม ประเทศชาติ
 • บันทึกที่น่าอ่าน ควรแต่งสีสัน เน้นสีตัวอักษร ทำ Highlight
 • หากมีภาพประกอบก็จะทำให้บันทึกดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
 • ภาพ beeman กำลังเขียนบันทึกสดๆ ในห้องประชุม UKM 2/2549 ถ่ายภาพโดยท่านอาจารย์ JJ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หากยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี แนะนำให้อ่านบันทึกในบล็อกที่ได้รับรางวัล "สุดคะนึง (best blog of the month)" หรือรางวัลสุดยอดคุณลิขิต (ในรางวัลจตุรพลังฯ)
 • ควรใส่ Key word (คำหลักของบล็อกและ/หรือคำหลักของชุมชน) ในบันทึกด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่หรือการค้นหาในอนาคต
 • เลือกข้อความสำคัญในบันทึกไปใส่ไว้ตรง "ประโยคเด่น" ด้วย จะทำให้น่าติดตามยิ่งขึ้น
 • ดีที่สุดของการบันทึกก็คือ เริ่มลงมือเขียนในสิ่งสำเร็จเล็กๆ ก่อน ไม่ต้องรอความสำเร็จใหญ่ๆ เพราะความสำเร็จใหญ่มักมาจากความสำเร็จเล็กๆ ทั้งนั้น

สิ่งที่สำคัญคือ "เริ่มเขียนบันทึก ทันทีที่อยากเขียน" ไม่ต้องรีรอ หรือกลัวเขาว่า ประสบการณ์ (ทำบ่อย) จะสอนเราเอง และยังมีพวกพี่ๆ คอยให้กำลังใจครับ.....