แสง

     แสงมีความเร็ว3x108 m/s ในอากาศหรือสูญญากาศ

แสงเป็นคลื่นตามขวางและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

คุณสมบัติการเป็นคลื่น

1. การสะท้อนแสง

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบคือ กระจก

1.กระจกเงาราบ

   -ภาพที่ได้จากกระจกเงาราบ คือภาพเสมือน กลับซ้าย-ขวา

-นำวัตถุวิ่งเข้าหรือออกจากกระจกเงาราบ อัตราเร็วของภาพเท่ากับวัตถุ

-ถ้านำกระจกเข้าหาวัตถุ อัตราเร็วของภาพเป็นสองเท่าของกระจก

-การจะมองเห็นภาพเต็มตัว วางวัตถุสูงจากพื้น ครึ่งหนึ่งของความสูง และขนาดกระจกครึ่งหนึ่งของความสูงจากตาลงมา

-นำกระจกเงาราบ 2 บานทำมุมกัน Θ  มองกระจกบานใดบานหนึ่งเท่านั้น จะเห็นภาพ N=360/Θ (เศษปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม) แล้วมาลบ  หนึ่ง

2.กระจกโค้ง

2.1 กระจกเว้า 

   2.1.1 วางวัตถุมากกว่า 2f เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดย่อ

   2.1.2 วางวัตถุที่ 2F เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเท่าวัตถุ

   2.1.3 วางวัตถุระหว่าง F กับ 2F  เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดขยาย

   2.1.4  วางวัตถุที่F  ไม่เกืดภาพ (ภาพระยะอนันต์)

   2.1.5  วางวัตถุน้อยกว่า F เกิดภาพเสมือนขนาดขยาย

2.2  กระจกนูน ให้เฉพาะภาพเสมือนขนาดย่อเท่านั้น

การคำนวณ

ให้ C=จุดศูนย์กลางความโค้ง  R=รัศมี   f=ความยาวโฟกัส   กระจกเว้าf เป็น + กระจกนูน fเป็น -

u= ระยะวัตถุ          v=ระยะภาพ    O=ขนาดวัตถุ  I =ขนาดภาพ  m=กำลังขยาย

1/f  =1/u  +1/v

m=I/O  =v/u  =  f/u-f     

2. การหักเหของแสง

 แสงผ่านตัวกลางตั้งแต่2 ตัวจะเกิดการหักเห ตามกฏของสแนล

ให้C=อัตราเร็วของแสงในอากาศ  V อัตราเร็วของแสงในตัวกลาง

n=ดัชนีหักเหของแสงในวัตถุ

 n=C/v

sinก/sinข  =n/nก  =V/V

ระยะปรากฏ/ระยะจริง = nตา/nวัตถุ

อุกกรณ์ที่ทดสอบการหักเหของแสง

เลนซ์

1. เลนซ์นูน  คุณสมบัติรวมแสง

  1.1 วางวัตถุมากกว่า 2f เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดย่อ

  1.2 วางวัตถุที่ 2F เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเท่าวัตถุ

  1.3 วางวัตถุระหว่าง F กับ 2F  เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดขยาย

  1.4  วางวัตถุที่F  ไม่เกืดภาพ (ภาพระยะอนันต์)

  1.5  วางวัตถุน้อยกว่า F เกิดภาพเสมือนขนาดขยาย

2  เลนซ์เว้า ให้เฉพาะภาพเสมือนขนาดย่อเท่านั้น

f เลนซ์นูน เป็น + เลนซ์เว้าเป็น-

 แสงสี

แสง จากดวงอาทิตย์เป็นแสงสีขาว  เมื่อนำปริซึมมาใช้ให้แสงผ่านตรงเหลี่ยม  ใฃ้กระดาษขาวรองรับ

จะจำแนกเห็นชัดเจน เป็นแสงสี  ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง (ม่วย คน นี้ ขาว และ สวย ดี)

เป็นสเปคตรัมของแสง  เมื่อจำแนก แสงสีปฐม ได้แก่ แดง  น้ำเงิน เขียว (สีแม่)

แสงสีแดง+แสงสีเขียว=แสงสีเหลือง(สีลูก)

แสงสีแดง+แสงสีน้ำเงิน=แสงสีบานเย็น(สีลุก)

แสงสีเขียว+แสงสีน้ำเงิน=แสงสีน้ำเงินแกมเขียว(สีลูก)

  ถ้าวัตถุ สีแม่ เข้าหาแสงสีลูก จะกลายเป็น สีของแม่ นอกนั้นสีดำ

เช่น ใส่หมวกสีแดง ผ้าพันคอสีเหลือง เสื้อสีเขียว กางเกงสีน้ำเงินแกมเขียว ถุงเท้าสีน้ำเงิน รองเท้าสีบานเย็น

1. เดินเข้าหาแสงสีแดง  หมวกสีแดง ผ้าพันคอสีแดง เสื้อสีดำ กางเกงสีดำ   ถุงเท้าสีดำ รองเท้าสีแดง

2. เดินเข้าหาแสงสีเหลือง  หมวกแดง ผ้าพันคอเหลือง เสื้อสีเขียว กางเกงดำ  ถงเท้าดำ รองเท้าดำ

3. เดินเข้าหาแสงสีเขียว  หมวกดำ ผ้าพันคอเขียว เสื้อเขียว กางเดงเขียว ถุงเท้าดำ รองเท้าดำ