วิวัฒนาการ การรายงานตัวเพื่อยืนยันสถานะภาพการเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย

       เป็นภาพชินตามานานแล้วสำหรับการรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย เดิมทีการรับรายงานตัว นิสิตต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และมากรอกแบบฟอร์มตลอดจนทำธุรกรรมด้านต่างๆ เช่น การเงิน , เช่าหอพัก , ซื้อเครื่องแบบนิสิต ซึ่งการมารายงานตัวแต่ละครั้งของว่าที่นิสิต นิสิตต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ฯลฯ

MSU ===>> http://admit.msu.ac.th/banner_nisitregister_2551_k.gif
                 (เดิม)                                                     (ใหม่)

        ต่อมาในปีการศึกษา 2552 ฝ่ายพัฒนาระบบฯ กองทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาระบบรับรายงานตัว (ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่) ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต http://admit.msu.ac.th ซึ่งระบบดังกล่าวนิสิตสามารถเข้าดำเนินกิจกรรมรายงานตัวผ่านเว็ปไซต์ได้อย่างสะดวก ที่ไหนก็ได้ตราบที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไปถึง หลังจากนั้นนิสิตก็ชำระเงินผ่าน Bank ที่ระบุไว้ในใบรับชำระเงิน (Payment) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ฝ่ายพัฒนาระบบฯ ยังจะพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการอย่างดีที่สุดต่อไป