•     วันพุธที่ 12 เมษายน 2549 วันสุดท้ายก่อนหยุดยาว วันสงกรานต์ ผมมีนัดกัยโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่จังหวัดอุดร ที่จะจัดทัศนศึกษาธุรกิจ ให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาก่อนจบการอบรม วันนี้เป็นวันที่หลายๆท่านเตรียมตัวทำกิจกรรมเตรียมตัวกลับภูมิลำเนา เพื่อรดนำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันปีใหม่ไทย วันนี้ผม เข้าสำรวจ โดยท่าน รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มข.( เจ้านายผม)ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อเตรียมสถานที่ทัศนศึกษาให้กับสมาชิกกลุ่มNEC คือ
  • ศูนย์มีชัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์สร้างงาน และพัฒนาธุรกิจชุมชน ของท่าน มีชัย วีระไวทยะ
  • เป็นศูนย์ฯ ที่คาดว่า จะเป็นประโยชน์ สำหรับการถ่ายทอดแนวคิด/วิธีคิด เพื่อดันนักธุรกิจ/สร้างนักธุรกิจใหม่  แค่ภาพที่บันทึกให้ท่านชม ก็เป็นแนวคิดสำหรับ นักธุรกิจ ที่จะนำไปปรับใช้ เช่น ห้องน้ำติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  •                
  •                 จะรายงานความคืบหน้าต่อไปครับ
  •                            พิชัยhttp://gotoknow.org/file/pichaileng/MVC-058S.JPG