คนดีสหเวช Happy Soul : 36 อาจารย์วรุณนภา ศรีโสภาพ

36 อาจารย์วรุณนภา ศรีโสภาพ

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  36  ขอแนะนำ 
อาจารย์วรุณนภา  ศรีโสภาพ  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2242

อาจารย์วรุณนภา  ศรีโสภาพ

  • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  7  มิ.ย.  50
  • สาขาวิชา  กายภาพบำบัด
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   28 ม.ค.  52

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (1)

Siriwandeniz
IP: xxx.122.98.243
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยจ๊ะ