บอกกล่าวเล่าแจ้ง...!!!

การสัมมนาเรื่อง "สู่มิติใหม่ของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ"

     วันก่อน ได้รับหนังสือเชิญชวนจาก สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

"สู่มิติใหม่ของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ"   ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549  ณ ห้องราชเทวี  โรงแรมเอเซีย  พญาไท  กรุงเทพฯ

     การสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยวิทยากร ผู้ทรงความรู้ ความสามารถเป็นที่ยิ่ง กล่าวคือ.-

                  ดร.ทศพร        ศิริสัมพันธ์          เลขาธิการ ก.พ.ร.

                  นายปรีชา        วัชราภัย             เลขาธิการ ก.พ.

     นอกจากนี้จะแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น 4 เรื่องด้วยกัน คือ....

           (1) โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายใน

           (2)  การกำหนดตำแหน่งเป็นวิชาชีพและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม

           (3)  วุฒิบัตรวิชาชีพ (CIA, CPIA, CPGIA ฯลฯ)

           (4)  แนวทางการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

ซึ่งในแต่ละเรื่องมีการกำหนดประเด็นการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

      ผมในฐานะที่มีอาชีพเป็น ผู้ตรวจสอบภายใน  (กรุณาอย่าอ่านตกคำว่า "สอบ" นะครับ)

ก็จะได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย  หากมีความคืบหน้าหรือได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bonjour : Sawasdeeความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
จะรออ่านทาง Blog ครับ