คำที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงตามบริบท (Intelligence)

จากหัวข้อ "คำที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงตามบริบท"

ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวไว้ว่า ...

"... คำบางคำแปลได้หลายความหมาย ราชบัณฑิตยสถานจึงไม่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าต้องแปลเป็นคำนี้คำนั้นตายตัว แต่ให้ผู้ใช้เลือกใช้คำ โดยดูตามบริบทแวดล้อม ... "

เช่น

 

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

Intelligence คำ ๆ นี้มีความหมายหลายอย่าง อาจจะหมายถึง ข่าวกรอง หรือ ความฉลาด ก็ได้ แต่เมื่อนำคำนี้มาใช้ในแวดวงคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการผู้บัญญัติศัพท์ได้เลือกบัญญัติศัพท์ต่างกันตามบริบท เช่น

Intelligent Building ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า อาคารอัจฉริยะ

Artifical Intelligence ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันอยู่แล้วก่อนที่บัญญัติ

 

 

 

แหล่งอ้างอิง

รุ่งกานต์ มูสโกภาส.  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" , วารสาร Internet Magazine. 8, 86 (กันยายน 2546) : หน้า 77 - 82.

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน

เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน.  http://www.royin.go.th (21 ม.ค.2552).

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย บุญเกิด ธรรมวาสี กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน กรรมการ
4. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง กรรมการ
6. นาย สุธีระ อริยะวนกิจ กรรมการ
7. นาย พลากร จิรโสภณ กรรมการ
8. ผู้แทนบริษัท ทศท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นาย สมศักดิ์ มงคลลาภกิจ, นางสาว วิไล ปัญจขจรศักดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
(นาง ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร, นางสาว อัมพร ชาตบุษยมาส)
กรรมการ
10. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง, นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน, นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ)
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์, ดร.บุญเรือง เนียมหอม)
กรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางสาว ประดิษฐ์ ศิริพันธ์, ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์)
กรรมการ

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้องกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษา..เท่าหางอึ่ง



ความเห็น (16)

เขียนเมื่อ 
  • ไม่เคยใช้คำว่า
  • อาคารอัจฉริยะเลยครับ
  • รู้สึกแปลกๆๆ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

ยังมีคำอะไรที่แปลก ๆ อีกเยอะครับ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง :)

ขอบคุณนะครับ :)

เขียนเมื่อ 
  • ไม่เคยเห็นคำว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะ คนที่บัญญัติศัพท์ไม่เพียงแต่แปลเก่ง ยังสร้างสรรค์ถ้อยคำได้ไพเราะอีกด้วยนะคะ
  • ขอบพระคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

นอกจากอาคารอัจฉริยะ เป็นยังไงน้อคะ

แล้วถ้าคนเรามีใจอัจฉริยะก็น่าจะดีนะคะ

^_^

เขียนเมื่อ 

Artifical Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนครับ

เหมือนกับการพยายามสร้างหุ่นยนต์สักตัว แล้วทำให้มันสามารถคิดเองได้เหมือนสมองมนุษย์ครับ

ผู้สร้างต้องมีความรู้ทั้ง Hardware และ Software เชิง Programming เป็นอย่างดีและลึกซึ้งครับ

ขอบคุณครับ คุณ  Sila Phu-Chaya แวะมาเยี่ยม :)

เขียนเมื่อ 

ปัญญาประดิษฐ์ เหมือนเคยดูภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่สร้างหุ่นยนตร์ขึ้นมา เป็นหุ่นยนตร์เด็กผู้ชาย ดูไปก็นั่งร้องไห้ไปเพราะหุ่นยนตร์เกิดมีความคิดอ่าน มีความรักแม่เหมือนมนุษย์ขึ้นมา

ขอบคุณค่ะที่นำความรู้ใหม่ๆมาให้เรียนรู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ น้องคุณครู เทียนน้อย :)

Intelligent Building ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า อาคารอัจฉริยะ

ลองดูความหมายของคำนี้จากท่านอาจารย์บัญชาดูครับ

http://gotoknow.org/blog/funny-stuffs/75747

แต่หากอยากดูความหมายและเรื่องราวเกี่ยวกับ "อาคารอัจฉริยะ"

http://www.prominentengr.com/Intelligent%20Building.pdf

เขียนโดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

ขอบคุณครับ :)

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ คุณ krutoi :)

"ปัญญาประดิษฐ์" ถือเป็นศาสตร์ชั้นสูงจริง ๆ ครับ

สร้างความนึกคิดให้กะหุ่น :)

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ชอบอาคารอัจฉริยะ เช่นกันค่ะ

ภาพจากบันทึก intelligent building อ.หมอเมฆค่ะ

.. ส่วน artificial นี่ หนุ่มน้อง เค้าบอกว่า อยากมี

artificial heart เยอะ จะไว้แจก กิ๊ก ค่ะ :) ...

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณ poo :)

แนะนำไปหมาด ๆ แป๊บเดียว ไปนำภาพของ อ.หมอเมฆ มาแย้ว

หัวใจแจกกิ๊กอ่ะนะ :)

เขียนเมื่อ 

อิ อิ ไม่งั้นจะเป็น แฟนพันธุ์แทะ

น้องฟ้า กะ นายเมฆ ได้หรือคะ

""""

แล้วสาวน้อย เธอก็สวนหนุ่มน้องไป

ใสเจีย ชั้นมี Intelligent Heart ย่ะ

.... และแล้ว หนุ่มน้องหน้าจ๋อย

ก็กลับไปกิน Artificial Food ซะ

 

เขียนเมื่อ 

แหม คุณ poo ... Artificial Word มากันเพียบเลยนะครับ

ร้ายกาจจริง ๆ :)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ เพิ่งมีโอกาสเข้ามาทักทาย และเรียนรู้ศัพท์ใหม่ ๆ  สงสัยคนไทยเรานี่จะใช้คำศัพท์เปลืองที่สุดในโลก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ เสธ.Col.boonyarit ... เสน่ห์ของภาษาไทยเราครับ :)

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดีครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์รุจโรจน์ ( อ.หนึ่ง )

ฝนอาจหลงฤดูได้ฉันใด ... อาจารย์จึงแวะมาได้ฉันนั้น ... ครับ

ขอบคุณครับ ... ความรู้มากนัก ศึกษากันไม่หวาดไหวครับ :)