การฝึกงานวันที่ 11 เมษายน 2549

 

  • ทำการติดตั้งโปรแกรม MindManager ซึ่ง หลังจากการทำการติดตั้งจะได้ โฟลเดอร์ชื่อว่า Mindjet อยู่ใน C:Program Files
  • ทำการติดตั้งโปรแกรม MindMapper3.4
  • โดยทำการติดตั้งทั้ง 2 โปรแกรมนั้นเพื่อ ต้องการอ่านไฟล์งานวิจัยที่เป็น .twd
  • ทำการติดตั้งโปรแกรม Freemind โดยจะต้องติดตั้ง jre ก่อน
  • ทำ mind map ของงานวิจัย โดยดูต้นฉบับงานวิจัยจากโปรแกรม MindMapper โดยใช้ Freemindในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)