วันนี้ได้จัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม AVG ต่อจากเมื่อวานซึ่งตอนนี้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ได้ ทดสอบการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub  ซึ่งตอนแรกก็ยังงง งง อยู่แต่พอ อ.วิภัทรมาอธิบายให้ฟังก็เข้าใจมากขึ้น