ช่วงเวลาที่ผ่านมา ไปดำเนินการอบรมวิทยากรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในภูมิภาคต่าง ๆ มีสุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ พัทยา

จุดที่พัทยาเป็นค่อนข้างแปลกไป เพราะมีโรงเรียนจากสังกัดอื่น ๆ มาร่วมอบรมด้วย เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เวลาอบรม หากจะประเมินผลการอบรมที่แม่นตรง ต้องไปแอบฟังในห้องน้ำ จะได้ข้อมูลที่ทั้งเป็นความรู้ และความรู้สึกอันแท้จริง

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ดำเนินการอบรม กำลังรวบรวมส่งให้บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น นำไปลงใน Web-site  www.curriculum2551.com เป็น web ที่ใช้นำเสนอ VDO on demand รายการโทรทัศน์ "ถอดรหัสหลักสูตรแกนกลาง จำนวน ๑๐ ตอน และให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์

ตอนนี้เขตพื้นที่กำลังทำกรอบหลักสูตรระดับเขตพื้นที่ พรุ่งนี้ทางระยองเขต 1 จะจัดนำเสนอกรอบหลักสูตร อาจได้อะไรมาคุยกันต่อไป