ความเห็น 1141259

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

aridet
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ 

ในการใช้หลักสูตรใหม่ คิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับ เกี่ยวกับตัวเด็ก และตัวครู