ลปรร ผู้ประกอบการโครงการ NEC จังหวัดเลย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ของผู้เข้าโครงการผู้ประกอบการจังหวัดเลย รุ่นที่ ๒

Knowledge Sharing

 ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พิชัย เล่งพาณิชย์ (Link)อาจารย์ใหญ่ รับผิดชอบ โครงการ NEC กำลังแนะนำผู้เข้าร่วม "ลปรร"

อาจารย์ พิชชา ถนอมเสียง(Link) กำลังแนะนำกิจกรรม จัดการความรู้-สึกที่ดี ( CoP ทีมวลัยลักษณ์ ดำเนินการ )เพื่อให้เกิค "ความสัมพันธ์ที่ดีของผู้เข้าร่วมสัมมนา"

ทีมงาน "แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ และ แนะนำตนเอง"

ตัวแทนนำเสนอ ประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจ "ของดี ราคาถูกไม่มี ซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูป ดีกว่า มานั่งสั่ง ทำเอง เสียเวลาติดตาม แถมโดนทิ้งงาน ราคารวมไปรวมมาราคาแพงกว่าจ้างเหมาครั้งเดียว (อุปกรณ์ทำปุ๋ย)"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)