สังเวชนียสถาน (1)


เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ (2549) มีคณะศรัทธาไปสังเวชนียสถาน 14 วัน คณะของพวกเราประกอบจากวัดท่ามะโอ ลำปางไปด้วยหลายท่าน
ผู้เขียนมีโอกาสไปนมัสการ(กราบไหว้)สังเวชนียสถานที่อินเดีย-เนปาลมา 7 ครั้งแล้ว ปี 2548 ไม่ได้ไป เพราะลาผ่อนไปพม่ารวมกันถึง 22 วัน ใช้วันลาพักผ่อนไปเกือบหมด

เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ (2549) มีคณะศรัทธาไปสังเวชนียสถาน 14 วัน คณะของพวกเราประกอบจากวัดท่ามะโอ ลำปางไปด้วยหลายท่าน

คณะจากวัดท่ามะโอประกอบด้วยท่านพระอาจารย์เทพพนม คุณนงนุช ปุ๊ย(คุณอัจฉริยา เกตุทัต) หมอจี๊ด(ทพญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข) หมอจ๋อง(ภก.บุญญาพร ยิ่งเสรี)

ก่อนไปท่านนำผ้าปักสำหรับห่มพระพุทธรูปนอนในวิหารปรินิพพาน(กุสินารา) และผ้าถวายต้นโพธิ์มาให้คณะนักเรียนวัดได้กราบไหว้ก่อนไป ผู้เขียนเลยพลอยได้บุญกับท่านไปด้วย

ท่านเหล่านี้มิได้ไปตัวเปล่า นำกล้องดิจิตอลและเครื่องเล่น MP3 ไอพ้อด (iPod) สำหรับใช้บันทึกข้อมูลภาพไปด้วย พระอาจารย์ท่านเขียนข้อมูลภาพลงแผ่น CDR ให้

ท่านอนุญาตให้นำภาพมาเล่าสู่กันฟังได้ จึงขอถือโอกาสกราบอนุโมทนา ขอบพระคุณ และขอบคุณคณะศรัทธาทุกท่านมา ณ ที่นี้

การไปนมัสการสังเวชนียสถาน(สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมครั้งแรก และปรินิพพาน)มีช่วงเวลาดีที่สุด 2 ช่วงใหญ่ๆ

ช่วงแรกหลังฤดูฝนนับจากเดือนตุลาคม-ธันวาคม ช่วงหลังนับจากกลางเดือนมกราคม-มีนาคม

อินเดียเป็นดินแดนสุดโต่ง (extreme) หน้าร้อนก็ร้อนจัด หน้าหนาวก็หนาวจัด เรียกว่าร้อนกันจนตาย หนาวกันจนตายไปปีละมากมาย เดินทางไปอินเดียจะไปช่วงร้อน

ช่วงแรกของการไปนิยมเริ่มที่เดือนตุลาคม ซึ่งฝนเริ่มจะซาไป ลมเย็นใหม่ๆ ไม่ถึงกับหนาวเริ่มพัดโบกแผ่นดินอินเดีย อากาศอย่างนี้ราวกับจะเชิญชวนคณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ไปทำบุญกัน

พอใกล้สิ้นปี... อากาศจะหนาว ช่วงต้นปีจนถึงกลางเดือนมกราคมจะมีคนไปน้อยลงนิดหน่อย ไปเริ่มต้นกันใหม่ยกสอง ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม-มีนาคม

หลังมีนาคม... อากาศจะเริ่มร้อนถึงร้อนจัด ฝุ่นละอองจะมากขึ้น แมลงวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานยุงจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

หน้าร้อนกับแมลงวันผ่านไป(เมษายน-พฤษภาคม) หน้าฝนกับยุงผ่านพ้น(พฤษภาคม-กันยายน) เมื่อถึงหน้าหนาว(ตุลาคม-กุมภาพันธ์)จึงเป็นฤดูกาลแห่งการแสวงบุญอีกครั้งหนึ่ง

อินเดียก็เป็นเช่นนี้... ดังมีหนังสือกล่าวไว้ว่า “คุณจะไปเปลี่ยนแปลงอินเดียไม่ได้ แต่อินเดียจะเปลี่ยนแปลงคุณ”

ถ้ามีโอกาส... ขอนิมนต์ อัญเชิญ และเชิญท่านสาธุชนไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย-เนปาล แล้วท่านจะรู้เอง

ก่อนเราจะเดินทาง(ด้วยภาพ ความทรงจำ และจินตนาการ...) ขอนำภาพดอกไม้ที่อินเดียมาไหว้พระเพื่อความมีศิริมงคลกันก่อน...

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอบูชาการตรัสรู้ และการบำเพ็ญพุทธกิจอย่างบริบูรณ์ของพระพุทธเจ้า มีการประกาศพระสัทธรรม(ธัมมะอันนำมาซึ่งความสงบ สันติ)เป็นต้น

ขอนอบน้อมความเป็นธรรมดี เป็นนิยยานิกธรรม(นำสัตว์ออกจากวัฏฏทุกข์)แท้ของพระธรรม

ขอนอบน้อมสงฆ์ 4 คู่ 8 บุคคล(พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์เป็น 4 คูณด้วยมรรค 1 ผล 1 เท่ากับ 4 คูณ 2 เป็น 8) ซึ่งเป็นคณะบุคคลผู้เลิศในโลก ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงต่อไญยธรรม(ธัมมะเป็นเครื่องนำไปสู่การตรัสรู้หรือเข้าถึงธรรม)

ขอการไปนมัสการสังเวชนียสถานนี้พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุขของท่านผู้อ่านทุกท่านตลอดกาลนานเทอญ...

ภาพที่ 1: ขอนำภาพดอกไม้ที่อินเดียนี้บูชาพระ

http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/Flowers-water.jpg

แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบคุณ > ท่านพระอาจารย์เทพพนม วัดท่ามะโอ ลำปาง, คุณนงนุช, คุณอัจฉริยา เกตุ
    ทัต (ปุ๊ย), หมอจี๊ด (ทพญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข), หมอจ๋อง(ภก.บุญญาพร ยิ่งเสรี).
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙
  • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...
  • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you
หมายเลขบันทึก: 23318เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2006 12:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 13:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
  • ขออนุโมทนาด้วยครับ
  • สาธุ สาธุ
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
  • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิตและท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • ใกล้ปีใหม่ไทย(สงกรานต์)แล้ว ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งคุณความดีทั้งหลายโปรดปกป้อง คุ้มครอง รักษา และสนับสนุนท่านผู้อ่านทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในกุศลธรรมทั้งปวง ขอความปรารถนาที่ดีงามของทุกท่านพึงสำเร็จโดยเร็วพลันในกาลทุกเมื่อ...สาธุ สาธุ สาธู
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี