AAR จะมีคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ส่วน BAR นั้นเท่าที่ผมเห็นจะมีแต่คน มน. (ในขณะนี้) ที่พูด (เขียน) ถึง จึงต้องขอบอกกันหน่อยว่า BAR ย่อมาจาก Before Action Review ส่วน AAR มาจากคำเต็มว่า After Action Review

         ก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่าง (โดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ = เป็น Key step ของการดำเนินงานในภาพรวม) ตัวผมเองมักจะให้ความสำคัญกับ “การเตรียมการ” มากเป็นพิเศษเนื่องจากถือคติว่า “เริ่มต้นดีก็เหมือนกับเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” มาช้านาน

         ตัวอย่างเช่น การจะไปเข้าร่วม UKM ในครั้งนี้ (ครั้งที่ 6 = ครั้งที่ 2/2549 เมื่อ 6 – 8 เม.ย. 49 ที่ มอ.) เรามีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ 9 มี.ค. 49 ครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวไปศึกษาดูงานที่ TOYOTA ควบคู่กันไปด้วย ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 49 และครั้งที่สามเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 49 ครั้งสุดท้ายนี้ยาวหน่อยเนื่องจากเริ่มปรึกษาหารือกันตั้งแต่ระหว่างรอต่อเครื่องบินที่ดอนเมืองประมาณ 1 ชั่วโมงและไปคุยกันต่ออีกที่หาดใหญ่ในช่วงหลัง Business meeting (จากค่ำจนถึงดึกที่ห้องพักในโรงแรม) ผมชอบบรรยากาศในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากทุกคนจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน พูดจาปรึกษาหารือกัน ช่วยกันคิดและให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนที่จะต้องไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทีม เป็นบรรยากาศของความร่วมไม้ร่วมมือกันฉันท์พี่น้อง ทั้งหมดนี้ที่ มน. เราเรียก BAR ในคืนก่อนที่เข้าร่วมกิจกรรม UKM เราจะมีการปรึกษาหารือกันเช่นนี้ทุกครั้ง

         ส่วน AAR นั้น นอกจากในช่วงสุดท้ายของการประชุมร่วมกับสมาชิก UKM จากสถาบันอื่น ๆ แล้ว เรายังมาพูดคุยกันต่อระหว่างเดินทางกลับที่โรงแรม Asia airport (ใกล้ดอนเมือง) จนดึกเช่นกันก่อนที่จะแยกกันไปเข้านอนและตื่นแต่เช้าเพื่อบินต่อกลับพิษณุโลก และนัดกันว่าจะเรียกประชุมพูดคุยกันอีกครั้งที่ มน. เพื่อเป็นการสรุปและขยายผลไปยังคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเข้าร่วม UKM รวมแล้ว AAR ก็ประมาณ 3 ครั้งเช่นเดียวกันกับ BAR การทำ AAR ระหว่างเดินทางกลับนั้นเราเคยทำกันแม้กระทั่งระหว่างกำลังเดินทางอยู่บนรถ bus ซึ่งก็ให้บรรยากาศที่ดีไปอีกแบบหนึ่ง แต่ทำให้บางคนเมารถได้

         ท่านคิดว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร