นักศึกษาปริญญาเอกด้าน KM

ต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุด ตั้งคำถามโดยตนเองค้นคว้าหาคำตอบ ถามว่าการตอบของตนใช้ได้หรือไม่

นักศึกษาปริญญาเอกด้าน KM


วันนี้ผมได้รับ อี-เมล์  ดังข้างล่างนี้

กราบเรียนอาจารย์
ดิฉัน  นางสาวกัลยา  มิขะมา กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มข. (Educational Technology) และมีความคิด ความต้องการ จะทำดุษฎีนิพนธ์ เกี่ยวกับ
KM  โดยอยากจะโยง เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษา + KM + การพัฒนาชนบท
หรือการเรียนรู้ของเกษตรกร (ดิฉัน จบปริญญาตรี และโท สาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตร) จึงอยากจะพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกรอีสาณให้ดีขึ้น
แต่ความรู้พื้นฐานด้าน KM ของดิฉันยังมีน้อย อาศัย การศึกษาจากเอกสาร
ตำราเท่านั้น  จึงอยากเรียนถาม เพื่อขออนุญาต อาจารย์ ขอรับคำแนะนำ ในบางเรื่อง โดยผ่านทาง e-
mail จะได้หรือไม่  เพราะเชื่อแน่ว่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน KM ของประเทศไทย
ก็ต้องมีอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน  
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา
ณ โอกาสนี้
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
นางสาวกัลยา  มิขะมา
[email protected]

          ผมขอแนะนำให้ทำดังนี้
1.        review เรื่อง KM ด้วยตนเอง    แล้วเขียนความเข้าใจของตน   ส่งให้ผู้ที่เคยทำ KM ช่วยให้ความเห็นหลายๆ คน    ผมยินดีช่วยให้ความเห็นด้วยคนหนึ่ง     สิ่งที่ไม่ควรทำคือบอกว่าตนยังไม่เข้าใจจึงขอให้ช่วยสอนหรืออธิบายให้    นศ. ปริญญาเอกต้องเน้นการช่วยตนเอง     ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง    ตีความด้วยตนเอง     จะพึ่งคนอื่นก็ต่อเมื่อตนได้ทำงานหนักแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าจะเข้าใจถูกต้องหรือไม่
2.        บุคคลที่น่าจะขอให้ช่วยให้ความเห็นด้าน KM ในบริบทที่คุณกัลยาต้องการ นอกจากคนที่ สคส. (มีที่จะช่วยได้ ๖ คน)   ก็มี ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์ ([email protected]), ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  มหาชีวาลัยอีสาน   ๓๔ บ้านปากช่อง   ต. สนามชัย    อ. สตึก   จ. บุรีรัมย์  โทรมือถือ 01 760 1337,  คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  [email protected] โทรมือถือ 09 961 1204,  คุณเดชา ศิริภัทร  ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ  จ. สุพรรณบุรี โทรศัพท์ & โทรสาร 035 597 193
3.        เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการของ สคส. ซึ่งดูกำหนดการได้ที่ www.kmi.or.th   การประชุมครั้งต่อไปมีวันที่ ๑๘ สค.  เป็นเรื่อง KM ที่ชุมชนบทดำเนินการ
4.        อ่าน บล็อก http://thaikm.gotoknow.org    และค้นเรื่องได้ใน www.kmi.or.th โดยเฉพาะในจดหมายข่าวฉบับต่างๆ

ผมเอามาลงใน บล็อก เพื่อผ่อนแรง ไม่ต้องตอบจดหมายแบบนี้บ่อยๆ    และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย
วิจารณ์ พานิช
๑๐ สค. ๔๘   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#ท้องถิ่น#นศ.#ป.เอก

หมายเลขบันทึก: 2327, เขียน: 10 Aug 2005 @ 14:41 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)