ขั้นตอนการส่งรายงาน 506

mongkolsoft
ขั้นตอนการส่งรายงาน 506 ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา สถานีอนามัยบ้านแร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนการส่งรายงาน 506

ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแร่  
ตำบลแร่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

ขั้นตอนการส่งรายงาน 506

1.   ตรวจสอบเลขที่ E0 และช่วงวันที่ที่ส่งข้อมูลครั้งสุดท้าย ในทะเบียนคุมการส่งรายงาน 506 ทางอินเตอร์เน็ต โดยตรวจดูว่ามีการส่งข้อมูลถึงเลขที่เท่าใดแล้ว (เลขที่ E0) และช่วงวันที่ที่ส่งข้อมูลครั้งสุดท้ายคือวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ส่งออกจากโปรแกรม HCIS (เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งข้อมูลเดิมซ้ำ เนื่องจากหากมีการส่งข้อมูลเดิมซ้ำจะทำให้เลขที่ E0 ในโปรแกรม R506 เพิ่มมากกว่าความเป็นจริง ในขณะที่รายชื่อผู้ป่วยที่เป็นข้อมูลเดิมไม่ถูกเพิ่ม)

2.   เปิดโปรแกรม HCIS เลือกเมนู รายงานและสอบถามข้อมูล(Query) > เลือกเมนู ส่งออก 506 และระบุวันเดือนปีที่ให้บริการของข้อมูลที่ต้องการ Transfer (ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่) รวมทั้งระบุ Drive ที่ต้องการ (ให้เลือกคลิกที่ C)  แล้วให้กดปุ่มคำสั่ง OK (Dbf File) เมื่อปรากฏกล่องข้อความโต้ตอบ ให้คลิก ตกลง จากนั้นให้ปิดโปรแกรม HCIS

3.   เปิดเข้าไปดูไฟล์ข้อมูลที่ส่งออกจากโปรแกรม HCIS (ชื่อไฟล์ EP2MAIN)  ซึ่งอยู่ใน C:\HCIS_exp\EP2MAIN  ตรวจสอบดูว่ามีข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยที่ส่งออกมาหรือไม่ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ EP2MAIN เมื่อดูเสร็จแล้วให้ปิดไฟล์ EP2MAIN ด้วย  (ถ้ามีข้อมูล ให้ดำเนินการต่อในข้อ 4 แต่ถ้าไม่มีข้อมูลไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 4  แต่ให้ข้ามไปดำเนินการในข้อ 5.2 )

4.   เปิดโปรแกรม R506 เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ส่งออกจากโปรแกรม HCIS   โดยคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม R506  เลือก Open With และคลิก Microsoft Office Access  แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.1.   คลิกที่เมนู รายงานประจำ à ทะเบียน E0  เพื่อตรวจสอบว่า เลขที่ E0 ถึงเลขที่เท่าใด (เพื่อจะได้ทราบว่า หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว มีรายชื่อผู้ป่วยเพิ่มเข้ามากี่ราย และเพิ่มเข้ามาตั้งแต่เลขที่ E0 เท่าใดถึงเท่าใด)

4.2.   คลิกที่เมนู บันทึกข้อมูล à นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม …HCIS  เพื่อนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม HCIS  คลิกปุ่มคำสั่ง Browse เพื่อเข้าไปยัง C:\HCIS_exp จากนั้นคลิกเลือกที่ไฟล์ EP2MAIN และคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Open  แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง นำเข้า

-          เลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (แร่)

-          คลิกปุ่ม OK

-          คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล

-          คลิกปุ่ม OK, OK และ OK

4.3.   คลิกที่เมนู รายงานประจำ à ทะเบียน E0  เพื่อตรวจสอบว่ามีรายชื่อผู้ป่วยเพิ่มเข้ามากี่ราย และเพิ่มเข้ามาตั้งแต่เลขที่ E0 เท่าใดถึงเท่าใด (โดยดูเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 4.1)

5.    ส่งรายงานออกจากโปรแกรม R506

5.1.   กรณีมีข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องรายงาน

-          ให้คลิกที่ เมนูบันทึกข้อมูล à ส่งออกข้อมูล ตามลำดับ 

-      ระบุเลขที่ E0 ที่ต้องการส่งออก (ตั้งแต่ เลขที่ ถึง เลขที่) เลือกไดร์ฟที่ต้องการส่งออก โดยให้เลือก C:\R506\EPSEND และให้ดู(จำ)ชื่อไฟล์ที่จะส่งออกด้วยว่าชื่ออะไร  แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ส่งออกเป็น DBF  หลังจากนั้นให้คลิกปุ่มคำสั่ง CLOSE ตามลำดับ  แล้วปิดโปรแกรม R506  (อย่าลืมตามเข้าไปดูข้อมูลใน C:\R506\EPSEND ว่ามีไฟล์ที่ส่งออกมาหรือไม่ และมีข้อมูลในไฟล์ที่ส่งออกมาหรือเปล่า)

5.2.   กรณีไม่มีข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องรายงาน ( Zero Report)

-      ระบุเลขที่ E0 ที่ต้องการส่งออก  ตั้งแต่เลขที่ 0 ถึง เลขที่ 0)

-      เลือกไดร์ฟที่ต้องการส่งออก โดยให้เลือก C:\R506\EPSEND และให้ดู(จำ)ชื่อไฟล์ที่จะส่งออกด้วยว่าชื่ออะไร  แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ส่งออกเป็น DBF  หลังจากนั้นให้คลิกปุ่มคำสั่ง CLOSE ตามลำดับ  แล้วปิดโปรแกรม R506  (อย่าลืมตามเข้าไปดูข้อมูลใน C:\R506\EPSEND ว่ามีไฟล์ที่ส่งออกมาหรือไม่ และในไฟล์ที่ส่งออกมาต้องไม่มีรายชื่อผู้ป่วย เพราะเป็น Zero Report)

6.    การ Upload ไฟล์ฐานข้อมูล DBF ไปให้ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ.สกลนคร

6.1.   เปิดโปรแกรม Internet Explorer

6.2.   เข้าไปที่เว็บไซต์ http://hcis.skko.moph.go.th/epidem/

6.3.   คลิกที่เมนู ล็อคอิน

-      ชื่อล็อคอิน (*****)

-      รหัสผ่าน (***** )

-      คลิกที่ปุ่ม ล็อคอิน

6.4.   คลิกที่เมนู ส่งรายงาน

-      เลือกชื่อรายงานจากรายการให้เลือก (รายงาน 506 อำเภอพังโคน [รายวัน])

-      คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกชื่อไฟล์ข้อมูลที่ต้องการส่ง (ไฟล์ฐานข้อมูล DBF ที่ส่งออกจากโปรแกรม 506 ซึ่งอยู่ใน C:\R506\EPSEND )

-      คลิกที่ปุ่ม ส่ง

-      รอสักครู่ …. จะปรากฏข้อความ อัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 

------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Life :: Love :: Learn :: Legacy

คำสำคัญ (Tags)#รายงาน 506#โปรแกรม 506

หมายเลขบันทึก: 231858, เขียน: 25 Dec 2008 @ 14:36 (), แก้ไข: 23 Jul 2014 @ 10:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Getsara
IP: xxx.157.146.133
เขียนเมื่อ 

ค้นเจอพอดีเลยตามมาอ่านและให้กำลังใจเครือข่ายบันทึกสิ่งดีๆและมีปรโยชน์ต่อไป

เกศรา สคร7