การสัมมนาวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี 2551

นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า

การสัมมนาวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี 2551

เรื่อง นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2551

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และห้องสมุดมารวย


 

ในโลกยุคมิลเลนเนียม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้งานและพัฒนาศักยภาพด้านบริการของห้องสมุด จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป ห้องสมุดจึงต้องปรับตัวให้ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมมาจัดการความรู้ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขด้านเวลา สถานที่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและบริการ

หัวข้อที่บรรยาย ดังนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2551

  • นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : โอกาสและความท้าทาย โดย ดร.รอม หิรัญพฤษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
  • การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นวัตกรรมห้องสมุด VS ความรับผิดชอบของสถาบัน โดย ดร.ธิติ วัชรสินธนชัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • การก้าวสู่ยุคมิลเลนเนียมกับนวัตกรรมห้องสมุด โดยร ศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 29 สิงหาคม 2551

  • เงินทองต้องวางแผนสำหรับบรรณารักษ์ในยุคมิลเลนเนียม โดย คุณสุริพล เข็มจินดา บลจ.วรรณ
  • การเสวนาเล่าความสำเร็จในการก้าวไปสู่สังคมยุคมิลเลนเนียม 3S (Sharing SUccess Stories) "การสร้าง การค้น การอ่าน การแลกเปลี่ยน" โดย r
  • ศึกษาดูงาน สายที่2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Science Park) คลองหลวง ปทุมธานี

 


 

ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ

จากการเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้ให้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาห้องสมุดเป็นอย่างยิ่ง ซึงทางห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านผ้า และศิลปะร่วมสมัย เมื่อไปฟังมาแล้ว อยากจะนำมาปรับให้เข้ากับห้องสมุดของเราต่อไป เช่นการสร้างบลอกของห้องสมุด หรือถ้าห้องสมุดมีเว็บไซต์ก็ใช้ประโยชน์จากเว็บนั้นให้คุ้มค่า

การสื่อสารทางบลอกนี้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถติดต่อ สอบถามกับบรรณารักษ์ อย่างเช่น สอบถามเรื่องหนังสือว่ามีไหม และบรรณารักษ์ก็สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ห้องสมุดได้เช่นกัน ไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ข่าวสารใหม่ๆ ให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งปันความรู้อีกด้วย ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากบลอกนั้นๆ

จากแรงบันดาลใจในการอยากลองเขียนบลอก ผู้เขียนจึงลองสร้างบลอกของตัวเองดู ซึ่งไม่ยากอย่างที่คิดไว้ และเริ่มสนุกกับการเขียนมากขึ้น ที่ http://gotoknow.org/blog/meetingforlibrarian และ http://gotoknow.org/blog/wwl

ผู้เขียนคิดว่า บรรณารักษ์ที่ได้ไปฟังในวันนั้นจะเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาห้องสมุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของท่านผู้บริหารของท่านด้วย

 


 

เก็บภาพมาฝาก

 


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชุม สัมมนา อบรมความเห็น (0)