แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ธรรมของหลวงพ่อ : พุทธทำนาย 16 ประการ


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ดูกรอานนท์ อาตมาสงสารสัตว์ เวลาพลโลกยังเหลือน้อยเต็มที คำทำนายของอาตมานี้ยังให้สัตว์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่เล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อๆไป นับเป็นกรรมของสัตว์ ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลา”

ช่วงที่เราไปบวชที่วัดป่าเจริญราช http://gotoknow.org/blog/makingmeditation  คลอง 11  ปทุมธานี  ได้ทำบุญหนังสือมาเล่มหนึ่งของหลวงพ่อ (พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท) ท่านเขียนไว้ในหนังสือ พุทธทำนาย ๑๖ ประการ http://gotoknow.org/blog/makingmeditation/181707  เราเคยอ่านผ่านๆแต่ไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่ก็เอามาเก็บไว้ก่อน  เมื่อคืนก่อนเราเก็บกล่องหนังสือธรรมใหม่  เจอหนังสือเล่มนี้เลยหยิบขึ้นมาอ่าน เป็นหนังสือเล่มบางๆ สีเหลือง มีจำนวน 56 หน้า เจอแล้วเราก็เลยเอามาอ่านอีกรอบ  น่าสนใจมากเลยนะคะ  เพราะเหตุการณ์ต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เอาไว้เมื่อ 2551 ปีมาแล้วเนี่ย จะมาเกิดในสมัยนี้จริงๆ  แม่นมากๆค่ะ  อ่านแล้วรู้สึกกลัว เพราะเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเลวร้าย รุนแรงมากจริงๆ และก็น่าเศร้าใจด้วยค่ะ  เพราะความไม่รู้ของเรา  ทำให้เราต้องเกิดมาเจอเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้ด้วย

พุทธพจน์ทำนายถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกตามกาลเวลาค่ะ โดยคณะธรรมทูตไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดีย เมื่อพ.ศ.๒๔๘๔  ได้คัดลอกพุทธพจน์ทำนาย  จากศิลาจารึกเขตมหาวิหารในสวนมฤคทายวัน   

พุทธทำนาย ๑๖ ประการ บอกถึงการพยากรณ์พระสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล (การทำนายความฝันให้กับพระเจ้าปเสนทิโกศล)  โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้ ๑๖ ประการ  หลวงพ่อท่านได้อ่านจากภาษาบาลี  แล้วนำมาเผยแพร่โดยเขียนด้วยภาษาที่ง่ายต่อผู้อ่าน  เพื่อให้เกิดความรู้และได้ข้อคิดเอาไว้เตือนใจตนเอง  โดยกล่าวถึง 

1. ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทางน้ำ ซึ่งเรียกว่าสึนามิและแผ่นดินไหว  ตลอดทั้งการแยกตัวของเปลือกโลก 

2. กล่าวถึงแผ่นดินสยามและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 

3. เป็นคำทำนายที่ครูบาอาจารย์(ของหลวงพ่อ) ได้กล่าวถึงดวงของเมืองไทย 

4. หนังสือเล่มนี้บอกวิธีเตรียมตัวเพื่อผจญกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

 

ตัวอย่างพุทธทำนายในหนังสือ

ในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นมี  พระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เกิดสุบินนิมิตทรงแปลกพระทัยเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่ทรงทราบว่าจะเกิดเหตุดีหรือร้ายอย่างไร  จึงได้นำเรื่องสุบินนิมิตไปกราบทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งหมด ๑๖  ประการดังนี้

พระสุบินนิมิตข้อที่ ๑ ทรงสุบินนิมิตว่า  ได้เห็นโคล่ำสัน ๔ ตัว วิ่งมาจากทิศทัง ๔ มีลักษณะอาการเกรี้ยวกราด ประดุจจะชนกันให้ตายไปข้างหนึ่งด้วยความโกรธแค้นกันมานาน  พอโคทั้ง ๔ วิ่งเข้ามาใกล้กันแล้ว  กลับถอยห่างออกจากกันไม่ชนกันเลย

 

พระพุทธองค์ทรงทำนายไว้ว่า : (อสุภะ) ในอนาคตกาลข้างหน้าจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วพื้นแผ่นดิน คือฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาจากทิศทั้ง ๔ เหมือนกับฟ้าฝนจะตกต้องลงมาในพื้นปฐพีอย่างหนัก แต่เมื่อก้อนเมฆทั้ง ๔ ลอยเข้ามาใกล้กันแล้ว ก็ลอยถอยห่างออกไปจากกัน  ไม่มีฝนตกลงมาบนพื้นดินเลย  ทำให้ข้าวกล้าในนา พืชผลพันธุ์ธัญญาหารต่างๆแห้งแล้งแล้วตายในที่สุด  มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพากันอดอยาก  ยากเข็นล้มตายเป็นจำนวนมากและเมื่อมนุษย์ต่างก็พากันประพฤติไม่อยู่ในศีลธรรม  ประเทศมหาอำนาจทั้ง ๔ จึงประกาศสงคราม กลั่นแกล้งคำรามต่อกันให้หวั่นไหว  แต่ไม่ทำอะไรกัน  เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นภายภาคหน้าโน้น  อีกไม่นานก็จะได้ยินได้เห็นเอง

ซึ่งหลวงพ่อได้ให้คาถาที่สำคัญมาบทหนึ่ง (หน้า ๓๗) ให้พวกเราทั้งหลาย (ที่ศรัทธา) สวดภาวนาเพื่อให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยที่หลวงพ่อให้ท่องบ่นคาถาภาวนาเป็นนิจ  ให้จดอักษรใส่กระดาษหรือผ้าขาว  ปิดไว้หน้าบ้าน หัวนอน หรือพันศีรษะไว้  สารพัดพินาศ  สันติประสิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัย  บุคคลเจริญด้วยเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนข่มเหง  อิจฉาพยาบาทและไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกัน  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและยึดถึงคาถาของอาตมา  จะพ้นภัยพิบัติ ให้เจริญภาวนาและสวดพระคาถานี้ทุกเช้า เย็น เป็นประจำ

(เห็นไหมค่ะ  น่าคิดนะคะ  ถ้าเกิดขึ้นแล้ว  ตอนนั้นเรากะครอบครัวเราจะเป็นอย่างไร)

 

คาถาของหลวงพ่อวีระนนท์

 

หิตะชิราทัน  มันกะโลอังคะ 

ศิลากะละสา  สาสะสะ ติโหตะถิโหคุหะคะเน

 

สวดมนต์  เจริญภาวนา เจริญสติไว้นะคะเพื่อนๆ  เราขอเอาใจช่วยให้เพื่อนๆทุกคน อยู่ เย็น เป็น สุข ร่ำรวย ปลอดภัย  จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะ

เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการทราบรายละเอียดพุทธทำนายมากกว่านี้ สามารถหาอ่านได้ค่ะที่วัดป่าเจริญราชนะคะ

หรืออ่านพุทธทำนายทั้งหมดได้ ที่นี่ค่ะ  http://gotoknow.org/blog/predictbuddha

 

  ที่มา : หนังสือ พุทธทำนาย 16 ประการ  โดยพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 230217เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2008 16:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 14:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)
  • สวัสดีค่ะ
  • เคยอ่านอยู่เหมือนกันค่ะ
  • แล้วเคยเขียนลงใน blog ด้วยค่ะ
  • ฝากลิงค์ด้วยนะคะ http://gotoknow.org/blog/sawarin4/161217

ขอบคุณนะค่ะที่มาร่วมแชร์ความรู้กัน *-*

สวัสดีครับ

แวะมาอ่าน ได้คาถา อีกด้วย ครับ

คาถาดี ๆ ของหลวงพ่อปัญญา

" คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี"

ชีวิตมีแต่เจริญถ่ายเดียว

เจริญพร...

นงนภัส พันธุ์แจ่ม

ไม่ทราบว่าหนังสือคำทำนายที่หลวงพ่อท่านแปล มีแจกมั้ยคะ อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศไทย  จะเหมือนกับคำทำนายที่อ่านจากหนังสือเล่มอืนหรือไม่ ที่บอกว่าจังหวัดไหนจะหายไปบ้าง โดยเฉพาะภาคใต้เกือบทั้งหมด  เพราะนี่โลกวิกฤตเข้าทุกวัน  เร่งทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรมบ้าง 

      

เพื่อนๆท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดของคำทำนายทั้งหมด ๑๖ ประการ

ของพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท

สามารถอ่านได้ที่นี่ค่ะ

 

http://gotoknow.org/blog/predictbuddha

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี