สืบเนื่องมาจากครูอ้อยเองล่ะค่ะที่กำลังจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ.....ครูเชี่ยวชาญ 

พร้อมกันนี้ได้รับเป็นที่ปรึกษา  ช่วยเพื่อนที่กำลังขอเลื่อนวิทยฐานะ.....ครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน 5 ท่าน 

ซึ่งต่างสาขาวิชา  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา.....

การดำเนินการ  ค่อยกระต๊อดไปอย่างช้าๆ เพราะเราทุกคนต้องปฏิบัติการสอนตามปกติ 

แต่จะหาเวลาว่างที่ตรงกันที่มีจำนวนน้อยนิดมาปรึกษาหารือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน

ยอมรับว่า.....ครูอ้อยค่อนข้างได้เปรียบกว่าเล็กน้อย  ตรงที่ได้เรียนระเบียบวิธีวิจัยจากการเรียนปริญญาโทประเภท ก

คือ ได้จัดทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับการทำผลงานทางวิชาการอยู่มาก 

ขั้นตอนการจัดทำผลงานทางวิชาการ  ทุกท่านที่กำลังขอเลื่อนวิทยฐานะนั้น ต่างล้วนผ่านการอบรมมาแล้วเบื้องต้น ก่อนเดินทางมาถึงขั้นตอนนี้ คือ ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และ 2 มาแล้วก่อนมาถึงด้านที่ 3

*****

เกริ่นมานานพอสมควรแล้ว  วันนี้บันทึกนี้จะขอเอ่ยถึง  การทดสอบหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  .....อันเป็นเรื่องสำคัญของผลงานทางวิชาการ

ก่อนจะทดสอบ  ครูอ้อยและทุกท่านต้องมีข้อสอบก่อนและหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วย จำนวน 80 ข้อมาแล้ว...นักเรียนได้ทำกันแล้ว จดคะแนนไว้แล้วด้วย ใช่ไหมคะ 

นักเรียนที่ทำข้อสอบนี้ได้ผ่านการแบ่งกลุ่มตามความสามารถทางการเรียนรู้ 3 กลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อนมาแล้วด้วย ...ใช่ไหมคะ

ต้องรู้ตรงนี้ เพราะจะต้อง หาค่าอำนาจจำแนกด้วย.....เป็นเรื่องที่สำคัญ 

เมื่อนักเรียนทำข้อทดสอบเสร็จ ตรวจความถูกต้องแล้ว  นับทุกอย่าง  ตั้งแต่ความถี่ของการตอบถูก ตอบผิด  รายข้อ  เช่น  ข้อที่ 1 มีนักเรียนตอบถูกกี่คน และตอบผิด กี่คน 

การหาค่าความยากง่ายของข้อทดสอบ  เช่น  ข้อ 1 นับแล้วตอบถูก 31 คน จากจำนวนเต็ม 43 นำมาหารกัน ได้ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.72  ...ซึ่งถือว่า ข้อนี้ค่อนข้างง่าย เพราะนักเรียนทำถูกมาก  เราทำแบบนี้ทุกข้อ....จะคัดเลือก ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 

*****

Ppsstd158

*****

เมื่อทำอย่างนี้ทุกข้อ  ก็นำมาวางเรียง ดู  และคัดเลือกตามเกณฑ์  ครูอ้อยต้องคัดเลือกไว้ 40 ข้อ 

แต่ละข้อจะมาหาค่าอำนาจจำแนก...จากสูตร  ผลบวกของจำนวนนักเรียนในกลุ่มเก่งทำถูกในข้อนั้นกับนักเรียนในกลุ่มอ่อนทำถูกในข้อนั้น  หารด้วยจำนวนนักเรียน  จากค่าความยากง่ายได้ 0.72 แต่ค่าอำนาจจำแนกได้  0.69...หมายถึง  ข้อสอบนี้ง่ายเกินไป ไม่เหมาะสมที่เราจะเลือก  จากเกณฑ์ 0.20-0.80  เราควรเลือกค่าที่ดีกว่านี้อีก....

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เพราะข้อทดสอบเรามีจำนวนมาก  เราจึงควรหาค่าความยากง่ายเสียก่อน  คัดเลือกไว้ ข้อที่อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 แล้วจึงหาค่าอำนาจจำแนก......

หวังว่า  คงเข้าใจ และ หาข้อสอบที่มีประสิทธิภาพได้แล้วนะคะ...

บันทึกต่อไป ครูอ้อยจะหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบล่ะค่ะ....ขอบคุณที่ติดตาม...

*****

ท้วงติงได้นะคะ

ด้วยความรัก และ ปรารถนาดี

จาก

ครูอ้อย แซ่เฮ

บันทึกอ้างอิง

*****

เพื่อนช่วยเพื่อน...เบิกบานใจ

เพื่อนช่วยเพื่อน...เบิกบานใจ(2)

เพื่อนช่วยเพื่อน...เบิกบานใจ(3)

เพื่อนช่วยเพื่อน...เบิกบานใจ(4) 

 เพื่อนช่วยเพื่อน...เบิกบานใจ (5)