ปัจจุบันหลายท่านที่ปลูกพืชไร่โดยเฉพาะแตงโมและถั่วลิสงจะประสบปัญหาศัตรูทำลายโดยเฉพาะเสี้ยนดินชอบทำลายผลผลิตถั่วลิสง ทำให้ไม่ได้รับผลผลิตเต็มที่ พื้นที่ปลูกที่เป็นที่ดอนจะพบการระบาดของศัตรูชนิดนี้มาก หากจะกำจัดเสี้ยนดินหลายคนนึกถึงสารเคมีคือฟูราดานใช้กำจัดเพราะสะดวกและรวดเร็วแต่อย่าลืมว่าสารพิษจากฟูราดานที่ตกค้างในดินนานนะครับ   วันนี้ขอนำเกร็ดความรู้แบบภูมิปัญญาพื้นบ้านมาแลกเปลี่ยนเป็นเคล็ดที่ไม่ลับก็ว่าได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยจากสารพิษหรือไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต ปกติแล้วเสี้ยนดินจะชอบทำลายผลผลิตที่มีส่วนน้ำมันผสมอยู่ วิธีการกำจัดทำดังนี้ครับ
  1. นำมะพร้าวแห้งปอกเปลือกออกแล้วเจาะเอาน้ำออก หรือ จะผ่ามะพร้าวแล้วขูดเอาเนื้อไปใช้ประโยชน์ก่อนก็ได้แต่อย่าขูดเนื้ออกหมด หรือจะนำมะพร้าวที่ไม่ได้รับการผสมแล้วผ่าครึ่ง
  2. ขุดหลุมพอวางกะลามะพร้าวได้ลึกประมาณ 15 - 20 ซม.นำดินกลบกะลามะพร้าวให้มิดชิด  วางกับดักลัษณะนี้ห่างกันจุดละ 3 - 4 เมตร  โดยพื้นที่  1  ไร่  สามารถวางกับดักได้  20 - 25  จุด
  3. นำหลักปักไว้ข้างๆจุดที่ที่กลบกะลามะพร้าวไว้  ทิ้งไว้ประมาณ 15  วัน
  4. จากนั้นขุดกะลามะพร้าวที่กลบไว้ในดินนำขึ้นมาเคาะเสี้ยนดินลงถังใสถังหรือวัสดุอื่นนำไปเผาทำลาย  หากพื้นที่มีเสี้ยนดินมากจะพบเสี้ยนดินขึ้นมากินเนื้อมะพร้าว  หากเนื้อมะพร้าวยังไม่ถูกทำลายหรือกินจนหมดสามารถนำไปทำกับดักโดยเปลี่ยนจุดใหม่ได้อีก  
           เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถลดปริมาณการทำลายผลผลิตของเสี้ยนดินได้ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว  อีกทั้งผลผลิตก็ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย  ลองทำดูนะครับ